Vývoj hradu 13: Pevnosti nového věku

Vývoj hradu 13: Pevnosti nového věku
Sdílej
 
"Pane, pevnost se již nedá dále udržet, musíte kapitulovat!"

MINULE: Soumrak hradů

V našem seriálu jsme se dostali téměř na samý závěr vývoje českých hradů. Na konci 17. století totiž přestaly hrady stačit svému původnímu obytnému účelu. V následujícím století se pak jejich zříceniny staly už jen romantickou součástí venkovské krajiny. Na scénu dějin ovšem vstupují důstojní nástupci středověkých opevnění - mohutné bastionové pevnosti.

Průřez třemi pásy opevnění s kasematy - chodbami uvnitř valu se střílnami, které umožňovaly palbu na nepřítele v příkopu •  Profimedia.cz

Žena na trůně

Ani osvícené 18. století nepřineslo mír, naopak Evropou se valila jedna válka za druhou. České země byly naplno zasaženy vojenským výpadem nově vzniklého Pruského království. Důvodem bylo to, že v roce 1740 usedla na habsburský a český trůn Marie-Terezie. Pruské království její korunovaci zpochybnilo s tím, že jako žena nemá jakýkoliv nárok vládnout. Výsledkem sporu byla zničující Slezská válka.

Křesadlový zámek jednoranné muškety z 18. století •  Profimedia.cz

Muž proti muži

Válečná pole již dávno neovládali rytíři na koních - jejich doba skončila spolu s jejich hrady. Nyní se bojištěm pohybovaly pluky pěchoty podporované dělostřelectvem a menšími oddíly jezdectva. Bitvu však ještě stále rozhodoval boj muže proti muži: Tisíce řadových pěších vojáků proti sobě nastupovaly v sevřených liniových formacích. Nepříteli se snažili způsobit ztráty salvami z křesadlových jednoranných mušket, a když se dostatečně přiblížili, bojovali bodáky upevněnými k hlavním. Pro tak velké množství vojáků bylo třeba zajistit zásoby. Pokud tedy nebyla šance na poražení nepřítele v poli, volili velitelé raději boj proti přesile uvnitř důmyslného opevnění.

Terezínský ravelin č. 18 ze vzduchu. Desetiletá stavba celé pevnosti spotřebovala více jak 200 miliónů cihel •  Profimedia.cz

Pevnostní města

Bastionové pevnosti se svými valy, příkopy a kasematy (chodbami v opevnění) jsou nejnáročnějšími vojenskými projekty, které byly kdy v evropské historii postaveny. Plochý hvězdicovitý tvar těchto pevností byl natolik účinný, že se udržel po 250 let (až na začátku 19. století jej nahradil fortový pevnostní systém). Celá města jako Olomouc nebo Hradec Králové byly proměněny v pevnosti vybudováním třech pásů zemních valů vyztužených zdmi z pálených cihel.

3D model ravelinu s reduitem a bastionu s kavalírem v terezínské Hlavní pevnosti. Reduit a kavalír stojí uvnitř a tvoří druhou palebnou řadu •  Pevnostterezin.cz

3D model ravelinu s reduitem a bastionu s kavalírem v terezínské Hlavní pevnosti. Reduit a kavalír stojí uvnitř a tvoří druhou palebnou řadu •  Pevnostterezin.cz

Velká ironie osudu

Další geometricky přesné pevnosti vznikly na zelené louce. Habsburský císař Josef II. takto vystavěl Terezín a jeho sesterskou pevnost Ples, která po císařově smrti získala jméno Josefov. Obě opevnění byla zbudována tak, aby bránila vstupu pruských vojsk ze severu do Čech. Ironií osudu ani jedna z pevností nebyla nikdy obléhána. Naopak se brzy staly státním vězením. Po čtyřech letech tvrdého žaláře tu v terezínské Malé pevnosti zemřel i Gavrilo Princip - muž, který atentátem na vévodu Ferdinanda d´Este v roce 1914 prakticky rozpoutal První světovou válku.

PŘÍŠTĚ Návrat hradů


České přízraky: Ukrývají Trosky klášterní poklad?

České přízraky: Ukrývají Trosky klášterní poklad?

Pohled do světa: Zbytečná Pevnost Boyard

Pohled do světa: Zbytečná Pevnost Boyard

Martin Rota: Youtuber a dobrodruh

Martin Rota: Youtuber a dobrodruh

Mašinky v ABC: Osud československých lokomotiv v PIKO a Sovětském svazu

Mašinky v ABC: Osud československých lokomotiv v PIKO a Sovětském svazu

 

 

Články odjinud