České přízraky: Ukrývají Trosky klášterní poklad?

České přízraky: Ukrývají Trosky klášterní poklad?
Sdílej
 
V celém Česku existují lokality, kde prý pocítíte strach z neznáma. V ruinách starých hradů, komnatách nádherných zámků, nebo v temném podzemí - tam všude se prý můžete setkat se záhadnými jevy. V našem seriálu tato místa postupně navštívíme. Zastavení desáté: Tajemná zřícenina Trosky.

Poslední sluneční paprsky zapadají za mohutnými skalami, na nichž se vypínají dvě vysoké a zchátralé věže Panna a Baba. Pod prudkou strání nedaleko Trosek kráčí mlynářský pomocník Jakub. Zatímco se jeho okolí postupně halí do tmy, mladíkovi náhle sjede noha a padá kamsi do hlubin podzemí. Když později vystoupil ven, celé okolí prý bylo k nepoznání změněno! Co se stalo?

Muž neviděl Trosky jako ruinu, kterou měly být! Teď se zázračně proměnily v zachovalý hrad se střílnami, cimbuřím i nerozbitými střechami! A aby toho nebylo málo, Jakub prý dokonce zahlédl na hradě vojáky ve středověkém brnění. Kde se tu vzali, když se psal 23. červen roku 1841?!

Chodby do jiných dob?

Jeden z podivných ozbrojenců, mluvících ve staré češtině, náhle vypustil lovecké psy. Na to již Jakub nečekal a vlezl zpátky do chodby. Když jiným východem opět vystoupil na povrch, Trosky opět vypadaly napůl zničeně. Mohl se mladík na chvíli ocitnout v dávné minulosti?

Předchozí pověst není zdaleka jediná, která se vypráví o chloubě Českého ráje - záhadné zřícenině hradu Trosky. Již od dob výstavby hradu na konci 14. století šlechticem Čeňkem z Vartemberka se o tomto místě a okolí vyprávějí nejrůznější strašidelné příběhy.

Starý příběh tvrdí, že nedaleko Trosek má být v jedné ze skalních rozsedlin podzemní vstup do pekla nebo snad jakási brána do jiných dob. Může to souviset s tím, že má tato lokalita keltskou minulost? Vždyť Keltové si prý nevybírali místa pro svá hradiště náhodně - obývali například Blaník, s nímž jsou spojeny podobné příběhy! Spojuje tato místa jakási anomálie, která občas dokáže propojit jiné doby?

České přízraky: Koho vyděsila rožmberská Bílá paní?

České přízraky: Koho vyděsila rožmberská Bílá paní?

Pod povrchem

Divoké hypotézy jsou jedna věc, ale že se pod hradem nachází rozlehlý podzemní labyrint, který zatím nebyl kvůli sesuvům písku (a možná i někdejšího záměrného zasypání) celý prozkoumán, je holá skutečnost!

O podzemí, jehož vstup leží asi 400 metrů od samotných Trosek v jeskyni zvané Sklepy, píše ve svém článku na konci 19. století již doktor Pařízek: "Lid vypráví, že vedla z hradu Trosek tajná chodba, čemuž také nasvědčuje východně od Trosek mezi pískovcovými skaliskami se nalézající rozsedlina..." Dodnes není jisté, kdo a za jakým účelem tyto napůl přírodních chodby rozšířil.

Podle některých indicií a tvrzení proutkařů má ústit jedna z těchto chodeb do prostoru bývalých hradních koníren, nebo do podzemí pod věží Panna. Jde o pouhé výmysly?

Fakta potvrzují pověsti?

Jenže věrohodné historické záznamy hovoří o tom, že na Troskách kdysi byla nejenom podzemní hladomorna (kterou zatím v moderní době nikdo nenašel), ale také, že se obránci hradu dokázali tři roky ubránit nepřetržitému obléhání nepřátel. Pokud by z Trosek nevedla tajná úniková chodba, nedošly by jim tehdy zásoby jídla?!

Záhadné podzemí prozkoumávali již na počátku 19. století mnozí nadšenci, později i členové Klubu českých turistů, historici a ochranáři přírody. Mezi posledními, kdo se vydal do zdejší temnoty byla roku 2009 skupina českého historika a badatele Jana. R. Hrdiny.

Jeho tým potvrdil, že zdejší chodby se několikrát větví na další odbočky, přičemž jedna z nich vede západním směrem - tedy kamsi k Troskám! "Zbývá poslední chodba - západní. Od té si slibujeme nejvíc. Avšak i ta končí po několika metrech závalem, který tak trochu působí dojmem záměrné překážky," vzpomínal Hrdina. Vede chodba až do zříceniny? Možná i proto ji někdo záměrně zasypal...

České přízraky: Brána ztraceného času

České přízraky: Brána ztraceného času

Kde leží opatovické bohatství?

Nebylo by se čemu divit, vždyť kromě nezvaných návštěvníků někdejšího hradu, by k tomu mohl prý vést ještě další důvod. Ještě předtím, než Trosky navždy ztratily v 16. století svou slávu a obranný význam, měl být v jejich podzemí ukryt ohromný poklad!

Měl ho sem uschovat bývalý majitel hradu - rytíř Ota z Bergova, jehož oddíly vyplenily nedaleký bohatý Opatovický klášter. Cenná kořist se prý skládala především z peněz a zlatých i stříbrných církevních předmětů.

Protože se krutý a lakotný Ota bál o svůj lup, nechal celý poklad uschovat kdesi v podzemí pod Troskami, a vzal si své tajemství do hrobu. Přestože ho od té doby hledali mnozí dobrodruzi, nikdo z nich nebyl úspěšný. Leží v dutinách troseckých skal dodnes?

Klíčová slova:
trosky, hrad, zahada, zřícenina
 

Články odjinud