Zemědělská technika: Parní oračka

Zemědělská technika: Parní oračka
Sdílej
 
Parní oračky pocházejí z roku 1909.

 

 

Předlohou modelu parní oračky je stroj firmy John Fowler z Anglie, který byl používán při dvoustrojové lanové orbě: Oračky stojí proti sobě na okrajích pole a mezi nimi je na lanu přetahován navijáky balanční pluh. Při dojetí ke stroji pak oba stroje popojedou o počet vyoraných brázd, pluh se překlopí a táhne se zpět ke druhému stroji. 

Parní oračky pocházejí z roku 1909 a jejich dvouválcový sdružený parní stroj na sytou páru se Stephensonovým reversním rozvodem s plochými šoupátky dosahuje provozního tlaku 10 atm. Od druhé poloviny 70. let 19. století se parní lanová orba rozšířila na celém území Čech.

Uplatnila se na dostatečně velkých a rovinatých plochách s délkou lana nepřesahující 500 metrů. Zajímavostí je, že poslední dvoustrojová orební souprava používaná na našem území ještě v roce 1971 na státním statku v Mladé Boleslavi je k vidění v Muzeu zemědělské techniky v Čáslavi.

 

 

Návod na slepení •  archiv

 

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Před vystřižením podlepte díly 3, 4, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 24, 39, 41, 42, 44, 45 a 55 kartonem.

2. V dílech s červenými úhlopříčkami, naznačujícími otvory pro prostrčení os ze špejlí, vyřízněte nebo vyrazte otvory.

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Nejprve sestavte základ kabiny1. Pak slepte kotel parního stroje z tubusu 2, čela 3 a topeniště 4. Díl 5 představuje držák přední nápravy, po přilepení pod kotel můžete celek připevnit ke kabině 1.Shora na kotel nalepte podlepené díly 6, 7. Díl 8 je poměrně složitě tvarovaný, držte se šipek a návodných kreseb. Po jeho sestavení jej nalepte na spojnici kotle s kabinou.

2. Ze špejle podle kresby ve vystřihovánce v měřítku 1:1 vyrobte hřídel, na kterou z jedné strany namotejte díl 9, po prostrčení otvory v dílu 8 pak použijte i omotávku 10 z druhé strany hřídele.

Z dílů 11, 12, 13 sestavte ozubené kolo tak, aby na sebe barevné plochy navazovaly. Pak ho upevněte k boku kabiny stejně jako z opačné strany sestavený díl 14. Ze špejle vyrobte osu zadních kol, tmavé plochy podle kresby ve vystřihovánce na ose začerněte, budou po slepení modelu vidět. Osu zadních kol prostrčte otvory v dílech 1 a 14, budete ji mít připravenu na kompletaci se zadními koly.

3. dílů 15, 16, 17 sestavte navíjecí kolo, pomocí spojky 18 je po proschnutí přilepte pod kotel. Hřídel 19 připevněte k sestavenému dílu 20, celek nalepte k boku kotle 2 a zdola k dílu 8.

4. K zadní části kabiny vozidla 1 upevněte tažné zařízení 21, potom krabici se stupačkou 22. Dále slepte ozubené kolo 23, 24 a umístěte je na určené místo na dílu 8. Parní stroj 25 slepte a připevněte shora na kotel. Mezi něj a díl 8 nalepte přehnuté a slepené díly 26, 27. Z obou stran kotle nalepte plošiny 28, 29. Na díl 28 umístěte krabici 30, 31 a kolo s hřídelí 36, 37. Slepte komín 32, 33, 35 a na přední stranu parního stroje 25nalepte přečnívající konce hřídelí 34.

5. Pokračujte přední nápravou.Slepte osu 38. Kola připravte z dílů 39-42. Osu otáčení vyrobte podle kresby ve vystřihovánce ze špejle, tmavé plochy opět začerněte. Špejli s navlečenou osou 38 prostrčte otvory v držáku nápravy 5 a zafixujte v dílu 2. Osu 38 na špejli nechejte jen navlečenou, aby se náprava mohla otáčet. Následují zadní kola z dílů 43-46. Po slepení je zafixujte na již připravenou osu zadních kol.

6. Díl 47 přehněte, slepte na sebe a vytvarujte do úzkého trojúhelníku. Pak jej přilepte zdolak navíjecímu kolu tak, aby mířil doprava od osy jízdy. K rohům dílu 1 připevněte drobné díly 48. Z částí 49, 50 slepte krabici se jménem stroje, můžete si vybrat mezi Přemyslem a Libuší. Přilepte ji na díl 5.

7. Nakonec sestavte střechu 51 s krabicí 52 a stojkami 53, 54. Na osu 10 upevněte loukoťové kolo 55, 56. Na úplný závěr můžete příslušnou barvou zaretušovat ohybové hrany na celém modelu.Muzeum vystřihovánek: Horská usedlost

Muzeum vystřihovánek: Horská usedlost

Vystřihovánky v ABC 14

Vystřihovánky v ABC 14

Vojenská technika: Let L410 Turbolet UVP-E

Vojenská technika: Let L410 Turbolet UVP-E