Alex Faivre: Vítězný astronomický olympionik

Alex Faivre: Vítězný astronomický olympionik
Sdílej
 
Hlasovat o tom, kdo vyhraje Zlatý oříšek čtenářů časopisu ABC, můžete na webu ábíčka během letních prázdnin. Alex Faivre (13 let, Uherský Brod) se věnuje astronomii, matematice, zeměpisu, anglickému jazyku a hře na klavír. Vyhrál ústřední a krajské kolo Astronomické olympiády a okresní kolo Matematické olympiády.

Alexi, ty jsi opravdu všestranný - astronomie, matematika, zeměpis, anglický jazyk a hra na klavír. Jak ses dostal k astronomii?

Už od pěti let mě zajímaly přírodní vědy. Velmi rád jsem četl dětské encyklopedie a sledoval dokumentární filmy o cizích zemích a vesmíru. Hlubší zájem o astronomii ve mně vzbudila příprava na Astronomickou olympiádu.

Co tě na ní nejvíce zajímá?

Nejvíce mě zajímá vznik a vývoj vesmíru, dále také možnost existence života na exoplanetách, což jsou planety za hranicí Sluneční soustavy. Zabývám se také kosmonautikou a pozorovací technikou, například teleskopy pozorující různé částí spektra.  

Co tě na vesmíru láká?

Lákají mě záhadné objekty, jako jsou černé díry, neutronové hvězdy, a obrovské výbuchy supernov. Obdivuji také krásu mlhovin z prachu a plynů, které jsou místem zrodu nových hvězd.

Co je to astronomie?

Představ nám astronomii jako předmět.

Astronomie je vědní obor zabývající se objekty za hranicemi zemské atmosféry a jevy s nimi spojenými.

Jaké úspěchy máš v astronomii?

Mým nejvýraznějším úspěchem je 1. místo v celostátním kole Astronomické olympiády, které se konalo v květnu 2022 v Praze. Vážím si i 1. místa v krajském kole této olympiády, v níž se mi podařilo získat plný počet bodů.

Co tě nejvíce zajímá v matematice?

Nejvíce mě baví řešení logických úloh, dále posloupnosti a matematické funkce.

Co v zeměpise?

Jsem fascinován vývojem a strukturou Země. Zajímá mě vulkanická a seismická aktivita a jejich vliv na zemský povrch.

Tvoje úspěchy v matematice a zeměpise?

V matematice se mi podařilo vyhrát 1. místo v okresním kole Matematické olympiády v roce 2021. V kategorii, ve které jsem soutěžil, to bylo kolo nejvyšší. Úspěchy mám také v soutěžích jako je Matematický klokan a Pythagoriáda. 

V obou soutěžích jsem v okresním kole dosáhl 2. místa, v Matematickém klokanu navíc i 2. místa v krajském kole. V tomto školním roce mě zaujala také účast v týmových soutěžích. V matematicko-fyzikální soutěži Náboj Junior se můj tým umístil na 1. místě ve Zlínském kraji. Účast v Zeměpisné olympiádě mi přinesla kromě nových poznatků i 3. místo v okresním kole.

Od kolika let se učíš angličtinu?

Angličtinu se učím už od čtyř let. Už tehdy jsem navštěvoval jazykový kurz, ve kterém pokračuji i nadále. Tento kurz od 1. třídy doplnila výuka angličtiny na základní škole.

Uměl by sis už popovídat se stejně starým klukem třeba z Anglie?

Ano, uměl. Konverzovat s rodilým mluvčím jsem zvyklý ze soukromých lekcí. Pravidelná online konverzace s americkou studentkou mi pomáhá zlepšit výslovnost a porozumět i obtížným anglickým idiomům.

Kdo tě přivedl ke klavíru?

Ke klavíru mě přivedla moje matka přibližně ve věku pěti let. Jako učitelka klavíru mě podporovala v mých začátcích a vyučuje mě dodnes.

Jaké úspěchy máš ve hře na klavír?

Už několik let se pravidelně zúčastňuji klavírních soutěží. V soutěži „Muzikant“ se mi podařilo už vícekrát vyhrát 1. místo. Obdržel jsem také ocenění „Absolutní vítěz roku 2019“ v kategorii do 12 let, která se týkala všech zúčastněných nástrojových skupin a zpěvu v ZUŠ Uherský Brod.

Čím bys chtěl být, až budeš dospělý?

V budoucnu bych se chtěl stát významným astronomem nebo astrofyzikem a pracovat na některé ze zahraničních observatoří, nebo v evropském výzkumném centru CERN, které se zabývá jaderným výzkumem a sídlí ve Švýcarsku.

Co bys chtěl dokázat?

Mým velkým snem je podílet se na realizaci přistání lidské posádky na Marsu. Rád bych se také věnoval zkoumání podstaty temné hmoty i temné energie a jiných tajemství vesmíru a přispěl tím k jeho širšímu porozumění.

 

Hlasovat o tom, kdo vyhraje Zlatý oříšek čtenářů časopisu ABC, můžete na webu ábíčka během letních prázdnin.

CERN: Za hranicí chápání

CERN: Za hranicí chápání

Den poté: Protokol kontaktu s mimozemšťany

Den poté: Protokol kontaktu s mimozemšťany

Pozorovatelé vesmíru: Největší astronomické dalekohledy světa

Pozorovatelé vesmíru: Největší astronomické dalekohledy světa