Co se to klube? Vzácní leguáni! Ohrožená mláďata přišla na svět v Jihlavě

Co se to klube? Vzácní leguáni! Ohrožená mláďata přišla na svět v Jihlavě
Sdílej
 
Druhům, které žijí na nějakém omezeném místě a nikde jinde, se odborně říká endemické. Velmi často jde o druhy ostrovní, které se na ostrovech vyvíjely v dlouhodobé izolaci. Právě k takovým patří i leguán fidžijský. A stejně jako mnoho jiných ostrovních zvířat, je ohrožený vyhynutím.

Zachránit leguány fidžijské před vyhynutím pomáhá i jejich chov v zajetí. Počítá se každé mládě, které přijde na svět. A právě takovým úspěchem se pochlubila Zoo Jihlava. V Tropickém pavilonu, kde tito leguáni žijí, se na svět vyklubala dvě mláďata.

Leguán fidžijský má velmi nápadný pohlavní dimorfismus – tj. rozdílný vzhled samců a samic. Samci jsou větší a zdobí je zelené a tyrkysové pruhy, zatímco menší samice jsou celé zelené. Zatím to tedy vypadá, že obě mláďata jsou samice. Ale jistotu budou mít chovatelé teprve, až obě mláďata povyrostou a vybarví se.

Mláďata leguána fidžijkého jsou podobně jako samice čistě zelená •  Daniela Oberreiterová

Leguáni se připlavili se přes oceán

Leguáni fidžijští (Brachylophus fasciatus) žijí, jak jejich jméno napovídá, na souostroví Fidži. Jsou to nejbližší příbuzní velkých amerických druhů leguánů. Jejich předkové kdysi dorazili na ostrovy z amerického kontinentu na plovoucí vegetaci.

Jejich odborný název Brachylophus je odvozený ze starořeckého slova brachys – „krátký“ a lophos – „hřeben“ - to odkazuje na krátký ostnatý hřebínek táhnoucí se po jejich hřbetě. A latinské slovo fasciatus znamená „pruhovaný“.

Ostrovní efekt: Líheň obrů a trpaslíků

Ostrovní efekt: Líheň obrů a trpaslíků

Netopýři v Olomouci nejsou netopýři! Někteří hopkají

Netopýři v Olomouci nejsou netopýři! Někteří hopkají

Šimpi mimi! Ťuťu foto mláďat z Ostravy i Plzně: Ale není šimpanz jako šimpanz!

Šimpi mimi! Ťuťu foto mláďat z Ostravy i Plzně: Ale není šimpanz jako šimpanz!