Zemřel otec zakladatel ABC Vlasta Toman

Zemřel otec zakladatel ABC Vlasta Toman
Sdílej
 
Ve středu 11. května 2022 zemřel ve svých 92 letech Vlastislav Toman. Celých 32 let byl šéfredaktorem ABC a prostřednictvím našeho časopisu doslova vychoval celé generace českých dětí. V následujících dnech přineseme sérii vzpomínkových článků od přátel a kolegů Vlastislava Tomana.

Vlastislav Toman se narodil 17. července 1929 v Plzni, kde prožil své mládí. Už na konci 40. let koketoval s novinařinou, která ho později dovedla až do redakce časopisu ABC. Bylo to na podzim roku 1956, kdy ábíčko existovalo pouze v hlavách několika „otců zakladatelů“. Vlastík byl jedním z nich a v novém časopise měl na starosti články z techniky. Zakladatelé toužili vdechnout život časopisu, jaký si sami pamatovali ze svého dospívání. Odkazovali na Foglarův Mladý hlasatel a pozdější Vpřed! První číslo ABC vyšlo 22. ledna 1957.

Časopis ABC jako husarský kousek

V době dusivé politické atmosféry 50. let se zakládající redakci podařil husarský kousek. Stvořila časopis, který dýchal dobrodružstvím a pro mnohé děti i dospělé se stal ostrůvkem svobody na dalších 30 let. Toman dokonce už v prvním čísle prvního ročníku začal otiskovat svůj autorský komiks. Ten byl přitom v socialistické společnosti obecně považován za společensky nepřijatelný. Redakci ábíčka to ale prošlo jak u jejího vedení, tak u politických cenzorů. Jednoduše proto, že děti i těchto hlavounů ábíčko milovaly a po svých rodičích ho vyžadovaly. ABC si tak v mnohém rychle vydobylo v československých tiskovinách výsadní postavení.

Video se připravuje ...

Zakladatel časopisu ABC Vlastislav Toman o době • Zdroj: ABC

Video se připravuje ...

Zakladatel časopisu ABC Vlastislav Toman o Jaroslavu Foglarovi • Zdroj: ABC

6 desetiletí

Toman se už v roce 1959 stal vedoucím redaktorem časopisu, což je tehdejším ekvivalentem dnešního šéfredaktora. ABC pak vedl až do počátku 90. let. Tehdy musel z redakce odejít jako představitel starých struktur. Vlasta byl v té době ale stále v plné síle. Bylo mu 62 let a život poklidného důchodce byl pro něj nepředstavitelný. S redakcí stále externě spolupracoval jako autor komiksových scénářů i článků. Po roce 2009 se spolupráce prohloubila a Vlasta redakci pravidelně navštěvoval a přispíval nejen články, ale i radami. Na odkazu Tomanova konceptu časopisu funguje ABC dodnes a v základní filozofii ctí jeho odkaz.

Video se připravuje ...

Zakladatel časopisu ABC Vlastislav Toman o čtenářích ábíčka • Zdroj: ABC

Video se připravuje ...

Zakladatel časopisu ABC Vlastislav Toman o komiksech • Zdroj: ABC

Kruan a další

Stěžejním dílem Vlastislava Tomana je komiksová sci-fi série o Kruanovi, která se v české společnosti stala doslova kultem. Vyrůstaly na ní celé generace dětí od roku 1973, kdy vyšla první strana první série, do roku 2017, kdy vyšla poslední strana poslední série. Čtenáři si dobře vzpomenou i na komiksový seriál Strážci o partě dětí, případně seriál Příběhy psané střelným prachem (tady si můžete přečíst celý komiks online), v němž Toman zúročil svou celoživotní vášeň v palných zbraních. A komiksových seriálů podepsaných jeho jménem byste našli daleko víc. Stejně tak jako dobrodružných povídek.

Video se připravuje ...

Zakladatel časopisu ABC Vlastislav Toman o klubech ABC • Zdroj: ABC

Vystřihovánky a kluby ABC

Vlastislav Toman stojí pochopitelně také za vystřihovánkami v ABC. První byla uveřejněna 4. července 1962, takže letos vzpomeneme 60. výročí! Stejně tak Vlasta stojí za Kluby ABC, rukodělnými návody ABC, atlasy ABC, obrazovými školami ABC a mohli bychom jmenovat další a další. Ábíčko bylo pro Vlastislava Tomana celým jeho životem a otisk otce zakladatele si naopak i náš časopis ponese dlouho po jeho smrti.

Poslední veřejné vystoupení Vlastislava Tomana u příležitosti 65. výročí vydání prvního čísla časopisu ABC >

Vzpomínka na Vlastislava Tomana: Josef Kropáček

Vzpomínka na Vlastislava Tomana: Josef Kropáček

Vzpomínka na Vlastislava Tomana: Stanislav Fajkus

Vzpomínka na Vlastislava Tomana: Stanislav Fajkus

Vlastislav Toman:  Ábíčku otevřel dveře dokořán

Vlastislav Toman: Ábíčku otevřel dveře dokořán