Mizející megafauna: Přežijí sladkovodní obratlovci?

Mizející megafauna: Přežijí sladkovodní obratlovci?
Sdílej
 
Pod pojmem megafauna si většinou představíme mamuty, srstnaté nosorožce, obří lenochody a další třetihorní dávno vyhynulé obratlovce. Ale megafauna na naší planetě stále žije. Na velké obratlovce řek a jezer se na rozdíl od suchozemských a mořských poněkud zapomnělo. Teď se to vědci snaží napravit.

 

Podobných rozměrů jako mamuti, srstnatí nosorožci nebo obří lenochodi dosahují zubři a bizoni, sloni, velcí afričtí kopytníci nebo velké šelmy. Mnohým ale hrozí to, co těm třetihorním – vyhynutí. Jejich ochraně se proto věnuje množství ochranářských organizací, vědeckých institucí a výzkumů.

Megafauna od 30 kg a víc

Jen málo pozornosti se však věnuje životu ve sladkých vodách. Možná proto, že pokrývají pouhé 1 % zemského povrchu. Přitom v nich žije celá třetina světových obratlovců! A i mezi nimi najdeme zástupce megafauny. Protože však řeky a jezera poskytují svým obyvatelům relativně malý prostor, nemohou dorůstat rozměrů jako na souši, jsou to vlastně takové zvířecí "bonsaje". V tomto prostředí proto vědci považují za megafaunu všechna zvířata, která váží 30 a více kilogramů.

Kriticky ohrožená veleparma thajská (Catlocarpio siamensis) může být až 3 m dlouhá a vážit 300 kg •  Profimedia.cz

Nejen sladkovodní ryby

Sladkovodní megafauna nezahrnuje jen ryby, patří sem i plazi a obojživelníci a mnozí vodní savci. Řada z nich je zapsána v seznamu druhů ohrožených vyhynutím. Jejich celosvětová populace byla poprvé vyhodnocena teprve nedávno. Výsledky studie jsou alarmující: Od roku 1970 do roku 2012 klesla o plných 88 %! To je dvojnásobný úbytek proti populaci obratlovců na souši či v oceánech.

Na vodě je závislá i jihoafrická voduška červená čili lečve (Kobus leche), spásá vodní rostliny a ve vodě hledá bezpečí •  Profimedia.cz

Lov a přehrady

Za tento obrovský propad mohou podle vědců dvě hlavní příčiny. Tou první je nadměrný lov – velcí vodní obratlovci jsou často vyhledávaným zdrojem masa, kůže či vajec. Tou druhou je úbytek volně tekoucích neregulovaných vodních toků. Kaskády přehrad na velkých řekách blokují mnoha druhům velkých ryb cestu k jejich trdlištím (místům, kde se vytírají) na horním toku a ke zdrojům potravy.

Řeky v ohrožení

Přestože je většina velkých světových řek už dnes rozkouskována přehradami na malé izolované úseky, je naplánováno či dokonce rozestavěno dalších asi 3700 velkých přehrad, které by říční toky rozděliliy ještě víc. Výsledky studie by se tak mohly stát jedním z podkladů k opatřením, která by koordinovala jejich stavbu s potřebami ochrany sladkovodních obratlovců. 

Ohrožení zástupci megafauny: Galerie >

Zachráněni!

Že ještě není pozdě, dokládá 13 druhů sladkovodní megafauny zachráněných před vyhynutím. Jedním z největších úspěchů je záchrana orcely tuponosé (Orcaella brevirostris), říčního delfína z delty Mekongu. Od roku 1997 do roku 2013 klesl jejich počet ze dvou set jedinců na pouhých 70. Velmi přísná ochrana další úbytek zastavila a naopak byl poprvé po letech zaznamenán růst jejich populace. V seznamu IUCN tak byla v roce 2017 (kdy jejich počet vzrostl na 93!) přeřazena z kategorie kritický ohrožený druh do kategorie ohrožený.

Ohrožený obr: Žralok, který nekouše

Ohrožený obr: Žralok, který nekouše

Nejvzácnější nosorožec: V ohrožení tsunami

Nejvzácnější nosorožec: V ohrožení tsunami

Mláďata v Milovicích: Do Čech se vrací megafauna

Mláďata v Milovicích: Do Čech se vrací megafauna

 

 

Články odjinud