Seriál elektro 7: Postav si napěťový spínač

Seriál elektro 7: Postav si napěťový spínač
Sdílej
 
Je celá řada různých zařízení, která jsou citlivá na změny napětí. Mezi ně můžeme řadit například akumulátory, kterým škodí jak dlouhé přebíjení, tak i pokles napětí pod určitou úroveň. V dnešním díle seriálu elektro si takový obvod pro hlídání určitého napětí postavíme. Máme pro vás návod krok za korkem.

 

Jako indikátor poslouží LED, která se při překročení určitého napětí rozsvítí a při jeho zmenšení opět zhasne. Ve spojení s proměnným odporem tzv. potenciometrem si zkusíme indikovat zvolený úhel natočení jeho hřídele. Když hřídel spojíš tyčkou s plovákem, můžeš indikovat dosažení určité výšky hladiny.

Na obr.1 je zapojení indikátoru napětí, které rozsvítí LED pokud napětí na vstupu překročí 0,8V. Proud, který teče do vstupu přes rezistor R2 je ve srovnání s proudem svítící LED stokrát menší (od několika µA).

Překročí-li napětí na vstupu 0,8V, otevře se tranzistor T1 a T2, rozsvítí se LED. Současně přes R7 teče malý proud do báze T1 a pomáhá ho udržet otevřený. Tento pomocný proud je podstatně menší než proud řídicím rezistorem R2.

Obr. 1 – Indikátor napětí 0,8 V •  archiv autora

Zapoj pokusný obvod podle obr. 2. Potenciometr P1 je vlastně zapouzdřený plochý rezistor, po jehož odporové vrstvě do oblouku pojíždí kontakt posouvaný hřídelí (obr. 3,4). Kontakt je vyveden na prostřední vývod.

Obr. 2 – Připojení potenciometru k indikátoru napětí •  archiv autora

Obr.3 – Otočný potenciometr (s hřídelí) •  Wikipedia

Obr. 4 – Vnitřní provedení potenciometru, vyjmutá destička s odporovou vrstvou •  archiv autora

Jaké funkce má baterie?

Baterie v tomto obvodu plní dvě funkce. Slouží jako napájecí zdroj pro obvod a současně spolu s potenciometrem vytváří zdroj nastavitelného napětí, které se má hlídat. Mezi konci odporové dráhy u potenciometru je stálý odpor, daný použitou odporovou dráhou.Mezi jezdcem a oběma konci se však odpor mění v závislosti na nastavení jezdce. Jezdec tedy dělí odporovou dráhu na dva úseky s různým odporem.

Přivedeme-li na oba konce dráhy napětí, toto napětí se na potenciometru rozdělí v poměru odporů těchto úseků. Bude-li například jezdec potenciometru 50kΩ nastaven tak, že jeden úsek bude 10k a druhý 40k, přivedeme-li napětí např. 10V na konce potenciomentru, bude na jezdci napětí 2V proti jednomu konci a 8V proti druhému. Potenciometr tedy pracuje jako dělič napětí. Proto napětí označené jako U může v našem případě mít velikost 0 až 4,5V.

Hřídel potenciometru natoč do krajní polohy a pomalu otáčej na druhou stranu až LED změní stav (rozsvítí se). Zaznamenej si polohu (obr.5) a pomalu otáčej druhým směrem až LED opět změní stav (zhasne).

Obr. 5 – Zaznamenání nestejné polohy zhasnutí a rozsvícení inidkátoru napětí •  archiv autora

Všimni si, že LED se rozsvěcuje a zhasíná v nestejných polohách hřídele. Způsobuje to rezistor R7, který při svítící LED přidává proud do báze tranzistoru T1. Pokud LED nesvítí, R7 neovlivňuje tranzistor. Tento efekt je patrnější, použiješ-li pro R7 místo 220k například 68k.

Obr. 6 – Orientační meřidlo napětí do 36 V •  archiv autora

Obr. 7 – Zapojení orientačního měřidla napětí z obr. 6 •  archiv autora

Obr. 7 – Zapojení orientačního měřidla napětí z obr. 6 •  archiv autora

Obvod na obr.2 je možné rozdělit (obr.6). Je-li jezdec potenciometru u konce, ke kterému je připojena měřená baterie, LED se rozsvítí už při napětí baterie 0,8V. Je-li jezdec u konce k R1, LEDse rozsvítí při napětí asi 36V. Zkoušíš-li neznámé baterie, toč potenciometrem až LED změní stav.

Podle natočení můžeš určit napětí. V polovině je napětí přibližně 18,5V. Potenciometr připevni do desky z plastu nebo kartonu, nakresli si stupnici a můžeš určovat stav baterií. Můžeš testovat různě vybité baterie z kapesních svítilen, rádií nebo mobilů, poskládat si je do série tj. (+) pól jedné k (–) pólu vedlejší. Snadno se spojují 9V destičkové baterie na obr. 8.

Obr. 8 – Sériové řazení 9V baterií - výsledné napětí je rovno součtu jednotlivých baterií •  archiv autora

Na obrázku 9 a 10 je snímač osvětlení s nastavitelnou úrovní sepnutí. Ten první při zvoleném osvětlení sepne, druhý při osvětlení vypne.

Obr. 9 - Snímač osvětlení s nastavitelnou úrovní, sepne na světle •  archiv autora

Obr. 9o – Zapojení snímače osvětlení z obr. 9 •  archiv autora

Obr. 10 – Snímač osvětlení s nastavitelnou úrovní zhasne na světle •  archiv autora

Obr. 11 – Zapojení snímače osvětlení z obr. 10 •  archiv autora

Na obrázku 12 je zapojení jednoduchého plovákového spínače motorku. Potenciometr se nastaví do polohy, kdy se mění svit LED a namontuje se raménko s plovákem na požadované výšce hladiny.

Plovák můžeš vyrobit z nejmenší PET lahve připevněné páskou na tyčku. Na okraji je uchycený potenciometr. K jeho hřídeli je tyčka připevněna.

Obr. 12 – Plovákový snímač hladiny s ovládáním motoru •  archiv autora

Je-li potřeba obrátit režim spínání, prohoď vývody 1 a 3 potenciometru. Toto zapojení můžeš použít k průběžnému udržování hladiny v nádobě. Klesne-li hladina, spustí se čerpadélko a vodu doplní.

Obr.13 - Nejjednodušší zapojení plovákového snímače hladiny se spínáním motorku •  archiv autora

Obr. 14 – Upevnění plováku na hřídel potenciometru •  archiv autora


Co budeš potřebovat?

Většinu potřebných součástek najdeš na www.tipa.eu

P1 Potenciometr 50k/N (lineární) PC1221NK050

RF – fotorezistor LDR5549 (100k/10M)

D1 - LED 5mm bílá vysocesvítivá 2,6V, 
n apř. typ 504WC2E-W2-1PC

D5 – LED 5mm, červená, libovolná

D2, D3, D4 – dioda 1N4007

T1 – tranzistor BC547B; 0,8A

T2 – tranzistor BC327; 0,8A

T4 – tranzistor 3DD209; vyhoví BD243C, BD139

R1 – rezistor 1k8, typ 0207

R3,R5,R9, R11 - rezistor 22k, typ 0207

R2,R7,R8 - rezistor 220k, typ 0207

R10 – rezistor 68R, typ 0207

R11 – rezistor 10k, typ 0207

R4, R6 - rezistor 1k5, typ 0207

C2 – kondenzátor keramický 1n/50V

Nepájivé kontaktní pole 170 pinů (45x35 mm)

Seriál elektro 6: Spínaní světlem

Seriál elektro 6: Spínaní světlem

Seriál elektro 5: Vyrobte si spínač-vypínač

Seriál elektro 5: Vyrobte si spínač-vypínač

Seriál elektro 3: Signalizace naplnění nádrže

Seriál elektro 3: Signalizace naplnění nádrže

 

Články odjinud