Seriál elektro 3: Signalizace naplnění nádrže

Seriál elektro 3: Signalizace naplnění nádrže
Sdílej
 
Máš chuť vyrobit si něco zábavného a přitom praktického? V dalším díle seriálu elektro se pustíme do výroby signalizace plné nádrže. Blikající světlo dá vědět, že hladina vody dostoupila určité výšky. Vanu si už budeš moc napouštět v klidu – zařízení bude hlídat, aby nepřetekla.

 

Na kontaktním poli sestav zapojení dle schema na obr. 1. Dva delší vodiče, připojené na kontaktní místo mezi svorky 1 a 2 zavěs do sklenice vedle sebe tak, aby sahaly do její poloviny.

Na koncích obou vodičů zkruť drát do šroubovice. Tím se totiž zvětší povrch kontaktů, které ponoříš do sklenice – nádrže. Nebo použij uhlíkové elektrody vypreparované z článků vybité ploché baterie 4,5 V - tak, jak jsme to udělali, když jsme vyráběli detektor vlhkosti (tady).

Obr. 1 – Schéma obvodu pro signalizaci naplnění nádrže •  Vlastimil Píč

Test signalizace se slanou vodou

Do jiné sklenice nalij vodu a vní rozpusť trochu soli. Slaná voda lépe vede elektrický proud. Tímto slaným roztokem pomalu naplňuj nádrž. V okamžiku, kdy voda dosáhne kontaktů, vytvoří se mezi nimi spojení a žárovka začne blikat.

Základem zapojení je blikající světlo, jehož chod je spouštěn velmi malým proudem mezi snímacími kontakty.

Obr .2 – Zapojení obvodu signalizace naplnění nádrže •  Vlastimil Píč

Sestav zapojení dle obr.1 na nepájivém kontaktním poli. Propoj kontakty 1 a 2 vodičem nebo rezistorem o odporu v rozsahu 1 ohm až 560k ohmů. Připoj zdroj napětí – baterii. LED musí začít blikat.

Po rozpojení vodiče mezi body 1 a 2 musí LED zhasnout. Mezi vývody diody D1 lze naměřit stálé napětí 0,65V. Odpoj kondenzátor a propoj vodiče kontaktního místa. LED se musí rozsvítit. Připoj kondenzátor, LED začne blikat. Frekvence blikání závisí na odporu prostředí mezi elektrodami. Aby blikání bylo patrné tj. dostatečně rychlé, připevni elektrody navzájem co nejblíže. Se vzdáleností elektrod totiž stoupá odpor prostředí, klesá proud a tím i frekvence blikáni.

Jak funguje kondenzátor

Vybitý kondenzátor odvádí elektrický proud z báze tranzistoru T1 přes rezistor R, a tím udržuje T1 zavřený. Zároveň se kondenzátor nabíjí – stoupá na něm napětí. Jakmile se nabije na 0,65V, tranzistor T1 spolu s T2 se otevřou a LED se rozsvítí.

Seriál elektro 2: Vyrobíme si výstražné zařízení

Seriál elektro 2: Vyrobíme si výstražné zařízení

Na emitoru T2 je téměř plné napětí zdroje a proto se nabitý kondenzátor C1 začne vybíjet přes bázi T1 a tím ho udržuje otevřený. Když se C1 vybije a následně nabije na opačnou polaritu, přestane jím protékat proud do báze T1. T1 se proto zavře a LED zhasne. A opakuje se již popsaný proces nabíjení C1 na opačnou polaritu přes rezistory R1 a další.

Zapojte si bzučák

Vedle LED s rezistorem můžeš zapojit také bzučák nebo piezosirénu. Naplnění pak bude také „slyšet“. Pauza při blikání je přibližně určena součinem kapacity kondenzátoru a součtu odporů R1, R2, R4.

Větší kapacita, delší pauza. Chceš-li delší svit nežli pauzu, prohoď navzájem R4 a LED. Teď už máš práci za sebou a můžeš si jít napouštět vanu nebo zachytávat dešťovou vodu na zahradě.

Obr. 2 – Zapojení obvodu signalizace naplnění nádrže •  Vlastimil Píč

A co budeme vyrábět příště? Poloautomat, se kterým můžeš procvičovat třeba Morseovu abecedu.

Co budete potřebovat?

T1 - tranzistor NPN BC547B

T2 - tranzistor PNP BC327

R1 - rezistor 220k, typ 0207

R2 - rezistor 22k, typ 0207

R3,4 - rezistor 1k5, typ 0207

C1 - kondenzátor elektrolitický 2,2 uF/16V

D1 - LED 5mm bílá vysocesvítivá 2,6V, 
např. typ 504WC2E-W2-1PC

D2 – dioda 1N4148

Nepájivé kontaktní pole 170 pinů (45x35 mm)

PS1 – piezosirénka s vnitřním generátorem KPL21N30W

Většinu potřebných součástek najdete na www.tipa.eu

Seriál elektro 1: Automatické osvětlení schodiště

Seriál elektro 1: Automatické osvětlení schodiště

Rychlokurz elektro 12: Vyrobte si laserovou střelnici

Rychlokurz elektro 12: Vyrobte si laserovou střelnici

Rychlokurz elektro 11. díl: Vyrobte si světelnou houkačku

Rychlokurz elektro 11. díl: Vyrobte si světelnou houkačku

 

Články odjinud