Seriál elektro 2: Vyrobíme si výstražné zařízení

Seriál elektro 2: Vyrobíme si výstražné zařízení
Sdílej
 
V dnešním díle budeme vyrábět výstražné zařízení – do vašeho domu nebo pokoje už se bez vašeho vědomí nedostane žádný nezvaný host. Nebo si třeba na táboře můžete zabezpečit vlajku, spižírnu i vchod do stanu. Krok za krokem vám ukážeme, jak si takovou praktickou věc sami vyrobíte.

 

Jak vlastně výstražné zařízení funguje? Na okna nebo dveře se připevní kontakty. Ty se při vniknutí, například násilném otevření oken nebo dveří, rozpojí, čímž se uvede v činnost výstražné zařízení. Zvukovým nebo světelným výstražným signálem oznámí nebezpečí. My použijeme jako indikátor výstražného signálu LED. A teď se pusťme do práce.

Na nepájívém kontaktním poli zapoj zapojení podle obr. 2.

Obr. 1 – Zapojení výstražného zařízení na nepájivém konstaktním poli •  Vlastimil Píč

Obr. 2 - Schema výstražného zařízení •  Vlastimil Píč

Zkotroluj zapojení. Připoj na místa zajišťovacího kontaktu, tedy svorky 1 a 2, delší vodiče a propoj je mezi sebou. Připoj napájení – baterii. Ujisti se, že je spínač S v poloze rozepnuto – nevede. I po krátkém rozpojení vodičů mezi body 1 a 2 se LED rozsvítí a zůstane svítit. Krátce sepni spínač S, LED zhasne.

Seriál elektro 1: Automatické osvětlení schodiště

Seriál elektro 1: Automatické osvětlení schodiště

Nyní si zahraješ na zloděje. Rozpoj vodiče mezi body 1 a 2. To je jako bys např. násilím otevřel dveře. LED se rozsvítí a ani opětovným spojením vodičů mezi body 1 a 2 (zavřením dveří) ji nelze zhasnout. Výstražné zařízení může vypnout pouze ten, kdo sepne spínač! Zloděj však neví, kde je spínač ukryt a proto nemůže výstražné zařízení vypnout.

Jak to funguje?

Rozpojením vodičů zajišťovacího kontaktu mezi body 1 a 2 proteče proud přes přechod báze-emitor (B-E) tranzistoru T1, diodu D2 a rezistor R1 ke kladnému pólu baterie (obr.2). Tranzitor T1 se otevře a přes rezistor R4 se otevře i tranzistor T2. LED se rozsvítí. Přes rezistor R7 protéká proud do přechodu B-E tranzistoru T1 a udržuje ho tak otevřený.

Jednou sepnuté tranzistory se v tomto zapojení sami udržují nadále sepnuté. Rozepnou se až odpojením baterie nebo sepnutím spínače S. Opětovným spojením vodičůmezi 1 a 2 už LED nelze zhasnout.

Pro proud, který nyní protéká rezistorem R7 a udržuje T1 sepnutý, je dioda D2 v závěrném směru, a proto návrat zajišťovacího kontaktu do sepnutého stavu ho nemůže ovlivnit. Zhasnout LED můžeš pouze spínačem S nebo odpojením zdroje/baterie.

Jak připevnit výstražné zařízení?

Zajišťovací kontakt se může spojit s kontakty (např. připináčky) na dveřích nebo oknech dlouhými vodiči. Jeden kontakt připevníš na rám dveří, druhý na samotné dveře. Je možné zabezpečit i více vchodů najednou. Kontakty na dveřích a několika oknech se zapojí za sebou, takzvaně do série (obr. 3). Rozpojí-li se alespoň jeden z těchto kontaktů, rozsvítí se LED. Ta se rozsvítí také, když zloděj přestřihne vodiče.

Obr. 3 – Zapojení více kontaktů hlídaného obvodu. •  Vlastimil Píč

Vývody tranzistoru BC327 •  archiv autora

Aby výstražné zařízení fungovalo správně i v blízkosti silných vysílačů radiosignálu, kde se vodiče k zajišťovacím kontaktům mohou chovat jako anténa, je dobré trvale připojit mezi svorky 1 a 2 také kondenzátor C1 (obr. 3). Kondenzátor představuje pro radiosignál velmi malý odpor, avšak pro stejnosměrný proud z baterie odpor veliký - jako by tam nebyl. Také je možné připojit piezobzučák/piezosirénku a zapojit ho mezi emitor tranzistoru T2 a vodič 0V (obr.4). Kdykoliv svítí LED, zní i zvuk piezobzučáku.

Rychlokurz elektro 12: Vyrobte si laserovou střelnici

Rychlokurz elektro 12: Vyrobte si laserovou střelnici

Zabezpečovací kontakt lze sestrojit také s kolíčkem na prádlo (obr.4). Před zabezpečený vchod napneš tenký pevný provázek. Na jednom konci uvážeš kousek tvrdého papíru nebo jiného izolantu. Ten vložíš mezi zobáčky k podložce připevněného trojdílného prádelního kolíčku, který má oba zobáčky ovinuty odizolovanými vodiči – každý zobáček jedním.

Zatáhne-li narušitel nechtěně za provázek, vytáhne izolační podložku, kolíček secvakne, drátky se doknou a elektrický okruh uzavře. Alarm spustí.

Obr. 4 – Zabezpečovací obvod doplněný o piezosirénku •  Vlastimil Píč

Obvod pracuje v širokém rozsahu napájecích napětí od 4 V do 16 V. V pohotovostním stavu je odběr proudu zařízení z baterie určován hodnotou odporu R1 a je asi 30 µA. Při spuštění alarmu stoupne na 2 mA pro LED. K tomu siréna odebírá proud například 30 mA. Můžete připojit elektromagnet s ochrannou diodou a zablokovat jím dveře. Celkový proud všemi spotřebiči připojenými k emitoru tranzistoru T2 nesmí přesáhnout 0,8 A.

Obr. 4 – Zajišťovací kontakt z kolíčku na prádlo, izolační destičky a provázku •  Wikipedia

S popsaným zapojením můžete experimentovat, jak budete potřebovat. Snad se vám výstražné zařízení podařilo a pokud nefunguje hned napoprvé, nevěšte hlavu a zkoušejte krok za krokem dál a určitě budete úspěšní. A příště se můžete těšit na další praktický výrobek: Signalizaci naplněné nádrže.

Co budete potřebovat?

T1 - 1x tranzistor NPN BC547B

T2 - 1x tranzistor PNP BC327

R1,R3,R5,R7 - 4x rezistor 220k, typ 0207

R2,R4,R6 - 3x rezistor 1k5, typ 0207

C1 - 1x kondenzátor keramický 10 nF

D1 - 1x LED 5mm bílá vysocesvítivá 2,6V, 
typ 504WC2E-W2-1PC

D2 – 1x dioda 1N4148

S - 1x spínač tlačítkový s aretací B1702A

Nepájivé kontaktní pole 170 pinů (45x35 mm)

PS1 – 1x piezosirénka s vnitřním generátorem KPL21N30W

Většinu potřebných součástek najdete na www.tipa.eu

Rychlokurz elektro 11. díl: Vyrobte si světelnou houkačku

Rychlokurz elektro 11. díl: Vyrobte si světelnou houkačku

Rychlokurz elektro 10. díl: Vyrobte si školní rozhlas

Rychlokurz elektro 10. díl: Vyrobte si školní rozhlas

Rychlokurz elektro 9. díl: Vyrobte si jednoduchou vysílačku

Rychlokurz elektro 9. díl: Vyrobte si jednoduchou vysílačku

 

Články odjinud