Jak vyřešit málo vody? Co třeba jako Mayové ve starověku?

Jak vyřešit málo vody? Co třeba jako Mayové ve starověku?
Sdílej
 
Starověké rezervoáry, které používala mayská civilizace, mohou být inspirací pro moderní řešení nedostatku pitné vody. Jejich systém samočisticích nádrží dokazuje, že nemusíme čekat na přelomovou technologickou novinku, ale můžeme vycházet z postupů ověřených v historii.

Podle odhadů nemá 26 % světové populace (zhruba 2 miliardy lidí) přístup k bezpečnému zdroji pitné vody. Udržitelné řešení přitom nemusí představovat přelomovou technologickou novinku, ale může vycházet z postupů ověřených v historii. Výzkum, který proběhl na americké Illinoiské univerzitě, odhalil, jak Mayové ve starověku překonávali období sucha pomocí důmyslných rezervoárů. V těch se voda nejen skladovala, ale i sama čistila a filtrovala. 

Jak si Mayové poradili se suchem

Mayská civilizace obývala část území dnešní Střední Ameriky, na kterém se pravidelně střídá sedmiměsíční období tropických dešťů s pět měsíců trvajícím suchem. Aby lidé měli po celý rok dostatek pitné vody, vytvořili sofistikovaný systém pro zachycování srážek v síti rezervoárů.

Na mapě města Tikal, která byla vytvořená pomocí technologie LiDAR, jsou patrné i 4 nádrže na vodu •  Francisco Estrada-Belli

Při udržování kvality dešťové vody měly zásadní úlohu přirozené samočisticí procesy, které probíhaly díky vodním rostlinám rostoucím na hladině a specifickým horninám. 

Život bez stálého přístupu k vodě

Většina mayských měst vznikla v lokalitách, kde byla úrodná zemědělská půda, ale výrazný nedostatek povrchové vody. Na rozdíl od Evropy, kde se sídla zpravidla zakládala u řek nebo podél mořského pobřeží, se tak Mayové nemohli spolehnout na stálý přístup k vodě, což je naučilo efektivnějším metodám hospodaření s ní.

Třeba nádrže ve významném starověkém městě Tikal, ležícím v dnešní Guatemale, dokázaly pojmout více než 900 000 m³ vody. To byla pro zhruba 80 000 obyvatel velkorysá zásoba na období sucha. 

Výzkum mayského hospodaření s vodou vedla profesorka antropologie Lisa Lucerová z Illinoiské univerzity •  Illinoiská univerzita

Dva v jednom

Při hloubení obrovských jam bylo vytěženo velké množství vápence, který byl následně použit při výstavbě monumentálních pyramid, jejichž pozůstatky se zachovaly dodnes. Z map osídlení je patrné, že obyvatelé nestavěli domy přímo u rezervoárů, aby nedošlo ke kontaminaci odpadní vodou. Stěny nádrží byly obloženy nepropustným jílem, který stabilizoval pH vody a umožnil zakořenit rostlinám. 

Místo chloru lekníny 

Klíčovým aspektem bylo, jak uchovat zachycenou vodu čistou, aby byla i po několika měsících stále vhodná na pití. Mayové používali různé druhy vodních rostlin – orobinec, rákos nebo šáchor – které pro svůj růst potřebují živiny, například dusík či fosfor, prvky nežádoucí pro kvalitu vody.

Bujné listy leknínů poskytují domov vážkám, které se živí komáry. Právě ti jsou hrozbou pro soudobé stojaté vody, ve kterých se množí a následně mohou šířit endemické nemoci •  Profimedia.cz

Na základě rozboru pylových stop dochovaných v usazeninách víme, že velmi rozšířené byly lekníny. Jejich listy vodu navíc chránily před sluncem, zabraňovaly tak jejímu odpařování a pomáhaly předcházet množení řas

Písek jako přírodní filtr

V sedimentu na dně rezervoáru Corriental (česky bychom to trochu paradoxně přeložili jako Proudící rezervoár) byl nalezen zeolitový písek, který přirozeně zachycuje nečistoty obsažené ve vodě.

Zeolit, vulkanická hornina rozdrcená na malé kousky, pocházel z až 30 km vzdáleného naleziště. Filtrace škodlivých látek ze zásobárny vody byla pro obyvatele Tikalu natolik důležitá, že věnovali úsilí jeho náročné dopravě do jedné z největších městských nádrží s objemem 58 000 m3.

Ve starověkém Římě se pro zásobování měst vodou využívaly akvadukty, kterými se přiváděla voda ze vzdálených pramenů •  Profimedia.cz

Voda znamená moc

Výzkumníci poznamenávají, že dostatek pitné vody úzce souvisel s politickou mocí. Kapacitní rezervoáry byly totiž strategicky umístěny v blízkosti paláců a chrámů.

Starověké nádrže sloužily více než 1000 let, dokud nebyla sucha příliš krutá a Mayové z lokality neodešli. Jejich technologicky, energeticky i ekonomicky úsporné metody čištění vody však představují udržitelnou alternativu k moderním postupům úpravy vody.

---

Umělé mokřady

Podobný systém jako Mayové dnes využíváme například u uměle vybudovaných mokřadů. Ty mají schopnost přírodně vyčistit odpadní vodu. Díky mikroorganismům, které žijí na kořenech rostlin uchycených ve štěrkovém podloží, dochází k procesu čištění. Ten trvá několik dní. Oproti klasickým čističkám odpadních vod jsou výhodou kořenových čistíren nízké náklady na provoz, navíc bez použití chemikálií.

Záhadní Mayové: Vyspělá civilizace plná tajemství

Záhadní Mayové: Vyspělá civilizace plná tajemství

Ztracené město Mayů: Češi a Slováci ho objevili v Guatemale

Ztracené město Mayů: Češi a Slováci ho objevili v Guatemale

Neviditelná voda: Oceány v hlubinách země

Neviditelná voda: Oceány v hlubinách země

Klíčová slova:
voda, mayove, sucho, nedostatek vody, starověk
 

Články odjinud