Země divokých koček: Jak si malé kočky rozdělily Indii

Země divokých koček: Jak si malé kočky rozdělily Indii
Sdílej
 
Indický poloostrov je zemí divokých koček: Žije tu více než třetina všech druhů kočkovitých šelem světa. Mnohé z nich se i v těchto přelidněných zemích těší určité ochraně. Jenže to neplatí pro malé kočky. Tři vzájemně příbuzné druhy si proto musely pomoct sami. Nemají stejné požadavky – žijí každá v jiném prostředí, loví jinou kořist. A tak si rozdělily celou Indii.

 

Ochranářské organizace celého světa se věnují především velkým kočkám, lvům, tygrům a levhartům.Zcela odlišně jsou na tom indické malé kočky. Přestože jsou mnohé velmi vzácné, až dosud se na ně zapomínalo.

Nepochybně za to může i skutečnost, že malé kočky žijí skrytě a samotářsky, mnohdy ve špatně přístupném terénu a jsou noční. Jejich sledování je proto obtížné. Nesnadného úkolu se ujali vědci z univerzity ve švédské Uppsale, kteří se rozhodli se získat co nejvíc informací o životě a nárocích na prostředí tří indických koček rodu Prionailurus a posoudit, jak jsou na tom s ohrožením a ochranou.

Smysluplné šelmy: Malé kočky jsou dokonalý výtvor přírody

Smysluplné šelmy: Malé kočky jsou dokonalý výtvor přírody

Tři malé kočky ze čtyř

Ze čtyř dnes uznávaných druhů rodu Prionailurus žijí tři na Indickém poloostrově: kočka bengálská (P. bengalensis), kočka rybářská (P. viverrinus) a kočka cejlonská (P. rubiginosus). Dalo by se předpokládat, že takto blízce příbuzné druhy budou mít i podobné nároky na prostředí a potravu. Výzkum, který se částečně opíral o sebrané informace z minulých pozorování a nově o záběry z fotopastí, přinesl zcela nečekané výsledky.

Kočka bengálská žije od nížin až do výšek přes 4000 m •  iStock

Bez ochrany

Především se ukázalo, že žádná z těchto koček není dostatečně chráněná. Součástí nějakého chráněného území je jen 6–11 % areálu jejich výskytu. Nejlépe je na tom kočka bengálská. Z oblastí, kde žije, spadá do chráněných území největší procento. Vědci to přičítají skutečnosti, že obývá lesy chráněné kvůli tygrům nebo horské oblasti nevhodné pro zemědělské využití. Přesně opačně je na tom kočka rybářská – většina míst, kde žije, se nachází mimo chráněná území.

Bohyně našich domovů: Odkud přišly kočky?

Bohyně našich domovů: Odkud přišly kočky?

Různé požadavky

Jednotlivé druhy se liší i nároky na prostředí, klimatické podmínky, hustotu lidské populace a dostupnost vhodné potravy. Navzdory příbuzenským vztahům vyžadují odlišná ochranářská opatření. Získané poznatky umožní zacílit je přesně proti konkrétním hrozbám každého druhu.

Prvořadým cílem však bude rozšíření chráněných území tak, aby zahrnovala místa, kde tyto šelmy skutečně žijí. (ABC)

Hlavní rozdíly mezi malými kočkami v Indii:

Čím se liší kočka rybářská, cejlonská a bengálská?

Kočka rybářská žije v mokřadech Indie •  iStock

Kočka rybářská

Prostředí: mokřady, podmáčené říční nivy, mangrovy

Výskyt: kromě Indického poloostrova i některé oblasti Zadní Indie

Potrava: ryby, vodní obratlovci, měkkýši a korýši

Hlavní hrozby: zabíjejí je pytláci, mnoho jich hyne na silnicích

Co ji zvýhodňuje: žije v oblastech se stálými klimatickými podmínkami

Kočka cejlonská žije v teplých opadavých lesech Indie •  Profimedia.cz

Kočka cejlonská

Prostředí: teplé opadavé lesy, křoviny a husté traviny

Výskyt: endemit Indického poloostrova a Srí Lanky

Potrava: drobní hlodavci, často vázaní na polní kultury a lidská sídla

Hlavní hrozby: úbytek přirozených lesů, přeměna krajiny v intenzivně zavlažovanou zemědělskou půdu

Co ji zvýhodňuje: oteplování umožňuje její šíření na nová, dříve příliš chladná místa, dostatek hlodavců přitahovaných lidskými sídly

Kočka bengálská

Prostředí: lesy, horské oblasti

Výskyt: je nejrozšířenějším druhem vyskytuje se v celé jihozápadní Asii až po Dálný východ

Potrava: lesní druhy hlodavců, plazi, ptáci

Hlavní hrozby: klimatické změny – kvůli oteplování se zmenšují oblasti, kde může žít

Co ji zvýhodňuje: těší se ochraně v oblastech chráněných kvůli tygrům

Krutí zabijáci divocí psi Indie? Mauglí se spletl!

Krutí zabijáci divocí psi Indie? Mauglí se spletl!

Nečekaný vítěz: Kočka potkana neuloví

Nečekaný vítěz: Kočka potkana neuloví

Kočka na Hedvábné stezce: Nečekaný objev jednoho mazlíčka

Kočka na Hedvábné stezce: Nečekaný objev jednoho mazlíčka

 

Články odjinud