Geny dýkozubce: Šavlozubá kočka neměla daleko k ideálnímu lovci

Geny dýkozubce: Šavlozubá kočka neměla daleko k ideálnímu lovci
Sdílej
 
Vyhynulá šavlozubá šelma zřejmě neměla daleko k ideálnímu lovci – byla silná, vytrvalá a lovila ve smečce. Ne, teď nemyslíme nejznámějšího šavlozubého tygra smilodona, kterého si každý hned vybaví, ale mnohem více rozšířeného dýkozubce.

 

Šavlozubé kočky jsou spolu s mamuty a mastodonty ikonickými příslušníky megafauny, která vyhynula ještě před koncem doby ledové. Jenže když se řekne šavlozubá kočka nebo „šavlozubý tygr“, většině lidí v mysli naskočí jen jeden – mohutný americký Smilodon.

Existuje řada jeho skvěle zachovalých fosilií, takže vědci mohli šavlozubého smilodona důkladně prostudovat a zahrál si v různých filmech včetně animáku Doba ledová. Jenže vedle smilodona tu byly i další šavlozubé kočky, které si zaslouží pozornost. V první řadě Homotherium, kterému se česky říká také dýkozubec.

5 nejpodivnějších dravců: Zvířata, která žila v Česku

5 nejpodivnějších dravců: Zvířata, která žila v Česku

Dýkozubci byli nejrozšířenější

Dýkozubci obývali největší území ze všech šavlozubých koček – jejich fosilie byly objeveny v jižní Africe, napříč celou Eurasií i v Severní a Jižní Americe. Navzdory tomu je ale ucelenějších nálezů, které by zahrnovaly i větší část kostry, poměrně málo.

O něco lepší je to s fragmenty kostí, jako je například kus stehenní kosti dýkozubce druhu Homotherium latidens, který pochází z věčně zmrzlé půdy (permafrostu) v kanadském teritoriu Yukon. Jeho přesné stáří neznáme, ale protože nebylo možné datovat jej konvenční radiokarbonovou metodou, musí být starý nejméně 47 500 let.

Z kosti se vědcům podařilo získat dostatečné množství genetického materiálu na to, aby mohli různými moderními metodami přečíst celý genom jejího původního majitele.

Dýkozubci zřejmě lovili i prehistorické hrochy •  Profimedia.cz

Dokonalé šavlozubé kočky

Srovnání genomu dýkozubce se současnými kočkami, jako jsou tygři a lvi, potvrdilo, že šavlozubé kočkovité šelmy se od těch moderních oddělily velice dávno – před nejméně 22,5 milionu let. Pro srovnání, člověk se od gibonů, kteří k němu mají nejblíž hned po lidoopech, oddělil před 15 až 20 miliony lety.

Genetická analýza také přinesla podrobné informace o životním stylu dýkozubců. V kohoutku asi jeden metr vysoké a na šavlozubé kočky spíš lehce stavěné šelmy s dlouhými vroubkovanými špičáky byly podle výzkumníků dokonalými lovci – silnými, vytrvalými a s výborným viděním. Pravděpodobně lovily v otevřené krajině za denního světla a ve smečce, která kořist štvala až k padnutí. Jak na to všechno vědci přišli?

Postrach pračlověka: Setkávání s šavlozubci

Postrach pračlověka: Setkávání s šavlozubci

Výhodné geny

Genom dýkozubce mimo jiné obsahoval informace o pozitivní selekci neboli o tom, jaké varianty genů byly pro tento druh šavlozubé kočky výhodné. Jedinci s těmito variantami byli oproti ostatním ve výhodě, takže měli větší šanci na rozmnožení. Výskyt prospěšných variant genů se tak v populaci upevňoval.

Mezi variantami genů, které u dýkozubců podléhaly pozitivní selekci, jsou ty, které vědci u jiných živočichů spojili s dobrým viděním za denního světla, přizpůsobením se dlouhému fyzickému výkonu a zvýšenou mineralizací kostí, která je spojena se silnou a robustní kostrou.

Společenský život zvířat je ovšem velice komplexní záležitost a je obtížné jej spojovat s genetickými znaky. Protože však vědci našli známky pozitivní selekce i u genů spojovaných se sociálním chováním, přiklánějí se k tomu, že dýkozubci žili a lovili ve smečkách.

Záhadné zkratky jsou názvy genů, které u šavlozubých koček dýkozubců podléhaly pozitivní selekci. Z jejich působení na organismus mohli vědci vyčíst některé vlastnosti těchto šelem •  UNIVERSITY OF COPENHAGEN, BINIA DE CAHSAN, NATURAL HISTORY MUSEUM ROTTERDAM

Hojní, nebo vzácní?

Zajímavý poznatek je i to, že náš kanadský dýkozubec vykazoval známky vysoké genetické rozmanitosti – vyšší než moderní kočky. Naznačuje to, že jeho druh byl poměrně hojný, což je ovšem v protikladu k dřívějším teoriím.

Ty na základě vzácných fosilních nálezů soudily, že dýkozubci sice byli rozšíření na všech kontinentech kromě Austrálie a Antarktidy, ale jejich populace byla spíš řídká. Ani to vědci zcela nevylučují – v takovém případě by vysokou genetickou diverzitu mohlo vysvětlit například to, kdyby dýkozubci často migrovali na velké vzdálenosti.

Špičáky šavlozubých dýkozubců byly ploché s vroubkovanými okraji •  Profimedia.cz

Úspěšný rod šelem

Ať už ale byla populace dýkozubců jakkoli velká, byla z genetického hlediska zdravá. Také vzhledem k obrovskému areálu výskytu i schopnosti dýkozubců obývat zcela odlišná prostředí – od pralesů na Jávě po severskou tundru – je můžeme prohlásit za velmi úspěšný rod šavlozubých šelem.

Je také potřeba zdůraznit, že dýkozubci uspěli i v silné konkurenci dalších velkých kočkovitých šelem, jako byli moderní i vyhynulé formy lvů a tygrů nebo rovněž šavlozubé šelmy rodů Smilodon a Megantereon.

Kostra 15 tisíc let starého „šavlozubého tygra“ smilodona •  Profimedia.cz

Příliš silná konkurence

Zbývá pak ale otázka, proč před tedy dýkozubci vyhynuli – nejdříve před asi 1,5 milionu let v Africe, pak v Eurasii, kde žili ještě před 28 tisíci lety, a naposled, před 10 tisíci lety i v Americe.

V posledních dvou případech zřejmě šlo o úbytek velkých kopytníků a chobotnatců na konci doby ledové, který mezi šelmami vyvolal zvýšenou potravní konkurenci. A pro tu zřejmě byly moderní kočky vybavené lépe než dýkozubci a další šavlozubé šelmy.

Kosti smilodonů: Šavlozubý tygr měl těžká koťátka

Kosti smilodonů: Šavlozubý tygr měl těžká koťátka

Šavlozubé kočky:

Homotherium

Foto:  Profimedia.cz

Eurasie, Afrika, Severní a Jižní Amerika před 4 miliony až 10 tisíci lety. Šavlozubá kočka s dlouhou lebkou, jejíž silueta díky svažující se zádi a krátkému ocasu připomínala medvěda nebo hyenu.

Smilodon

Foto:  Profimedia.cz

Severní a Jižní Amerika před 2,5 milionu až 10 tisíci lety. Velmi masivně stavěný a svalnatý šavlozubý tygr, největší jedinci vážili víc jak 400 kg. Špičáky s hladkými okraji měřily až 28 cm a čelisti se mohly rozevřít až do 120stupňového úhlu.

Xenosmilus

Foto:  Profimedia.cz

Severní Amerika před 1,8 milionu let až 300 tisíci lety. Po smilodonovi pravděpodobně největší šavlozubá kočka, vážil až 400 kg. Jeho hlavní kořistí zřejmě byla prasata pekari.

Machairodus a Amphimachairodus

Foto:  Profimedia.cz

Dva podobné rody šavlozubých šelem z Eurasie, Afriky a Severní Ameriky před 11,6 milionu let až 126 tisíci lety. Zdržovali se v řídce zalesněné krajině, ve které mohli kořist přepadat ze zálohy. Největší druhy dosahovaly téměř velikosti smilodona.

Dinofelis

Foto:  Profimedia.cz

Eurasie, severní Afrika a Severní Amerika před 5 až 1,3 milionu let. Asi jako dnešní jaguár velká kočka se špičáky kratšími, než jaké měly ostatní šavlozubé šelmy. V Africe zřejmě lovila i předchůdce člověka australopitéky.

Lví osudy: Minulost a budoucnost krále zvířat

Lví osudy: Minulost a budoucnost krále zvířat

Poslední mamuti vyhynuli, až když v Egyptě stály pyramidy

Poslední mamuti vyhynuli, až když v Egyptě stály pyramidy

Zmizelí obři: Safari ve světě bez lidí

Zmizelí obři: Safari ve světě bez lidí

 

Články odjinud