Jak se vrátili koně do Ameriky? 🐎 Prérijní jezdci, legendy a věda

Jak se vrátili koně do Ameriky? 🐎 Prérijní jezdci, legendy a věda
Sdílej
 
Původní obyvatele Ameriky a koně máme ve svých představách nerozlučně spjaté. Přestože jde o poměrně mladou historii. Vědci se nyní podívali na to, kolik pravdy je za legendami o jezdcích z prérie.

Koně se vyvinuli zhruba před 4 miliony let, a to právě v Americe. Odtud před 1,5 milionu let přešli po pevninském mostě přes Beringii do Asie a postupně se rozšířili do celého Starého světa, kde později zdomácněli. V Severní Americe přesto žili ještě v dobách, kdy sem stejnou cestou přišli před asi 14 tisíci lety lidé. Archeologické nálezy dokládají, že tito první obyvatelé koně lovili, ale nikdy je nezdomácněli. A pak asi před 7 tisíci lety koně v Americe vymizeli.

Jak se vrátili koně do Ameriky? 🌎

Nová historie amerických koní se tak začíná psát až po příchodu Evropanů do Ameriky. Sice je už na začátku 16. století přivezli Španělé při dobývání Mexika, ale první zmínky o chovu koní původními obyvateli pocházejí z dob, kdy začalo osídlování Severní Ameriky Evropany. Podle dobových zápisků začali prérijní kmeny využívat koně jako jezdecká zvířata přibližně v polovině 17. století. A teprve začátkem 18. století se koně rozšířili a stali se součástí místních kultur.

Vědci z prérie

Jenže na těchto datech se vědcům – především těm, kteří patří k původním obyvatelům Ameriky – něco nezdálo. Už proto, že v dětství poslouchali vyprávění svých prarodičů o vztazích koní a lidí a o jejich důležitosti v posvátných obřadech a mýtech.

Tyto vzpomínky zahrnovaly tak dávnou historii, že se zdálo, že koně jsou součástí kultury místních obyvatel od nepaměti. A tak početná skupina vědců začala sbírat nejen tyto legendy, ale také archeologické nálezy a pozůstatky koní z nejstarších oblastí obydlených lidmi.

Dobová fotografie ze začátku 19. století zachycuje typickou siouxskou osadu •  iStock.com

Ještě před Evropany

Moderní metody – srovnání genetických informací a přesné datování vzorků prozradily, že pravda je kdesi uprostřed. Příslušníci prérijních kmenů jezdili na koních mnohem dříve, než se dosud soudilo, ale zdaleka ne tak dávno, jak tvrdily domorodé legendy. Chovem se začali zabývat v polovině 16. století a o necelých sto let později už byl kůň nedílnou součástí jejich kultury. Což je o více než sto let dříve, než začali Severní Ameriku osídlovat první Evropané.

Paměť národa?

Původ koní pak pomohly odhalit genetické testy. Ty jednoznačně prokázaly, že jde o potomky koní španělských a portugalských. Naopak zcela vyloučily možnost, že sem první koně dovezli Vikingové, kteří ke břehům Severní Ameriky dorazili již na přelomu minulého tisíciletí, tedy téměř o 500 let dříve než Kryštof Kolumbus. Je to tedy definitivní odpověď?

Svou kulturu si mnoho kmenů stále udržuje a oživuje při různých slavnostech •  Profimedia.cz

Někteří vědci pocházející z původních Američanů stále váhají a nevylučují možnost, že se hluboko v paměti jejich národa uchovaly vzpomínky na koně, kteří tu žili při příchodu jejich předků do Ameriky. A že se s návratem koní dávné legendy jen ožily. 🐴

Koňský národ:

Jak chovali koně původní obyvatelé Ameriky?

Původní obyvatelé Ameriky podle vědců nechovali koně způsobem, jaký známe u nás. Ve skutečnosti nerozlišovali mezi koněm divokým (tj. zdivočelým = mustangem) a zdomácnělým. Nestavěli pro ně žádné ohrady a ani neřídili jejich rozmnožování. Považovali je za svébytný koňský národ, který uctívali a respektovali jeho způsob života. Ze stád, která „vlastnili“, si vybírali jedince, které po zkrocení využívali k jízdě nebo k nošení břemen.

Divocí koně: Ztracený symbol svobody

Divocí koně: Ztracený symbol svobody

Dějiny psané kopytem: Kde se vzal kůň?

Dějiny psané kopytem: Kde se vzal kůň?

Strakatí vs. jednobarevní: Barvu koní určovala móda

Strakatí vs. jednobarevní: Barvu koní určovala móda

 

Články odjinud