Hvězdonauti: Soutěž o Naději, první díl nové české sci-fi série

Hvězdonauti: Soutěž o Naději, první díl nové české sci-fi série
Sdílej
 
Hvězdonauti: Naděje je první díl nové české sci-fi série o vesmírné lodi na misi záchrany lidstva. Akční vesmírná opera Martina Šinkovského, autora Krysáků, je  pro všechny čtenáře od sedmi let. A neměla by vám uniknout. První díl můžete vyhrát v soutěži s ábíčkem.

Nová česká sci-fi série s názvem Hvězdonauti vás přenese do roku 2071. Lidstvo má za sebou pustošivou globální válku, která proměnila kus světa v lepším případě v divočinu, v horším pak v toxickou pustinu. Na těch místech, kde civilizace zůstala, ovšem pokročilo lidstvo dál. Roboti jsou denními pomocníky a letectví se dostalo na novou úroveň technologie.

Hvězdonauty ilustroval výtvarník Ticho762 •  Pikola

Loď Naděje pro Hvězdonauty

Špičkoví vědci světa upínají své naděje na novou kosmickou loď, která má díky fúzním pohonům šanci prozkoumat vzdálená místa ve vesmíru. Mají k tomu dobrý důvod. Země už bude brzy zcela neobyvatelná, a jestli má lidstvo přežít, musí nevyhnutelně najít jiné místo k osídlení. První díl série Hvězdonauti jménem Naděje začíná ve chvíli, kdy se rozhoduje o tom, kdo v revoluční hvězdné lodi vlastně poletí.

Hvězdonauty napsal Martin Šinkovský •  Pikola

Cesta do vesmíru

Očekává se, že to bude skupina profesionálně vycvičených astronautů. Jeden vizionář jménem doktor Adams ovšem přijde s neuvěřitelným nápadem. Loď by měla pilotovat parta geniálních dětí, jejichž dovednosti předčí spoustu dospělých odborníků. Jenže v jádru jsou pořád děti a jsou stejně tak výjimeční, jako jsou nezvladatelní a nevypočitatelní. Adams přesto věří, že jen mladá mysl se dokáže adaptovat na nové podmínky v neznámém světě. Oba týmy se budou muset utkat a prokázat, kdo je na cestu do vesmíru skutečně připraven.

SHRNUTÍ: Hvězdonauti jsou akční vesmírná opera pro čtenáře od sedmi let.

AUTOŘI: Martin Šinkovský

VYDÁVÁ: Pikola, 2021, 120 stran


Od autora Krysáků

Martin Šinkovský je český autor, který napsal spoustu dětských knih a scénářů. Nejznámější jsou asi animovaní Krysáci z večerníčků. Možná ale znáte i příběhy kluka Bóďi a skřítka Vincenta nebo dobrodružství lampálů žijících pod lampou v jednom městském parku. První díl z nové série Hvězdonauti ilustroval výtvarník Ticho762. Za pár měsíců na něj naváže pokračování jménem Horizont událostí.

Soutěž o 5 knih Hvězdonauti: Naděje

První díl české sci-fi série Hvězdonauti byste si určitě neměli nechat ujít. Pět knih čeká na výherce, kteří se zúčastní soutěže s časopisem ABC. Nakreslete vlastní návrh vesmírné lodi budoucnosti a fotku pošlete emailem (abc@cncenter.cz). Kompletní pravidla a podmínky soutěže najdete níže.

Vánoční soutěž o Lego Harry Potter

Vánoční soutěž o Lego Harry Potter

Nadace: Legendární sci-fi před Dunou i Star Wars je teď seriál

Nadace: Legendární sci-fi před Dunou i Star Wars je teď seriál

Kosmická turistika: Vesmírná loď Starship pro 100 lidí

Kosmická turistika: Vesmírná loď Starship pro 100 lidí

Pravidla soutěže o knihu Hvězdonauti

Soutěž časopisu ABC „Kresba vesmírné lodi budoucnosti“ (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 14. 12. 2021 do 2. 1. 2022 v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18ti let.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „organizátor“).
Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období e-mailem fotografii originální kresby vesmírné lodi budoucnosti. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 1 kresbu. Odesláním kresby potvrzuje účastník soutěže souhlas s následujícími pravidly:

1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice a Slovenské Republice mladší 18-ti let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

2. Doporučená velikost fotografie je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

3. Fotografii kresby účastník soutěže zašle e-mailem s předmětem „Hvezdonauti“ na email: abc@cncenter.cz

4. Fotografie musí být odeslána spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa. Jinak NEBUDE zařazen do slosování.

5. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18-ti let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání své kresby do soutěže.

6. Soutěžní fotografie nebo výtvor musí odpovídat tématu „vesmírná loď budoucnosti“.

7. Informace o zpracování osobních údajů nalezete zde: https://www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani

8. Účastník soutěže zasláním kresby do soutěže potvrzuje, že:

a) je autorem přihlášené kresby, tedy disponuje veškerými právy k této kresbě

b) tato kresba je původní

c) užitím kresby Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Organizátorovi

d) fotografie budou po dobu do 2. 1. 2022 poskytnuty výhradně Organizátorovi, a že kresba dosud nebyly přihlášena do žádné jiné soutěže.

9. Účastník soutěže uděluje (v případě soutěžících mladších 15-ti let, udělují tuto licenci zákonní zástupci soutěžícího) přihlášením výtvoru do soutěže Organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaného výtvoru bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích Organizátora, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti Organizátora, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, ve formě polepů prodávaných Organizátorem.

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit kresby a výtvory, které:

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Organizátorem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

e) nemají uvedeno jméno účastníka a adresu bydliště

O tom, zda přihlášený výtvor vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování kresby

Soutěž probíhá ve dvou fázích

- přihlašování, tj. zasílají své výtvory emailem na výše uvedený email Organizátora soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu

- výběr poroty

Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem jednu originální kresbu.

Odměny:

5x kniha Hvězdonauti: Naděje

Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním fotografie kresby spolu s potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., resp. na její e-mailovou adresu. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Organizátor soutěže ustanoví odbornou porotu na výběr nejlepších kreseb, která se bude skládat z členů redakce Mateřídoušky.

Harmonogram soutěže

Přihlašování: od 14. 12. 2021 do 2. 1. 2022

Finále, resp. setkání odborné poroty: 10. 1. 2022

Výběr vítěze: dne 10. 1. 2022 se sejde odborná porota složená z členů ABC, která vybere 5 výherních kreseb, a to na základě svých osobních preferencí dle zajímavosti jednotlivých kreseb. Výherci soutěže sestávají z 3 účastníků, jejichž kresby byly vyhodnoceny jako nejzajímavější a nejoriginálnější.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Jména výherců budou to nejpozději do 25. 1. 2022 vyvěšena na webu www.abicko.cz v sekci Soutěže.

Věcné výhry budou rozeslány výhercům Organizátorem nejpozději do 30. 1. 2022 , a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky a Slovenska. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím pošty. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na získání této výhry. Zásilky podruhé znovu nezasíláme.

Pro stanovení doby doručení přihlášky s fotografií je rozhodující datum jejich doručení (datum a čas emailu) Organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za nedoručení přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující předepsané náležitosti (včetně fotografie), které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá nárok na navrácení zaslaných výtvorů do soutěže či jakoukoliv náhradu za ně.
Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší pravidla soutěže, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Autor

Tomáš Haimann