Živé učebnice Vividbooks z Česka dobývají svět

Živé učebnice Vividbooks z Česka dobývají svět
Sdílej
 
Designér Vítek Škop svými chytrými knihami dokazuje, že věda je zábavná a může zaujmout kohokoliv. Interaktivní učebnice Vividbooks ukazují, jak se rozšířená realita dá využít v běžné školní výuce.

 

Když spolu s dalšími umělci připravoval v roce 2019 výstavu, která pomocí černobílých symbolů na zdech a rozšířené reality ukazovala nejslavnější české vynálezce, Vítek Škop určitě nečekal, jaké nadšení mezi návštěvníky vyvolá.

Na pozitivní zpětnou vazbu se rozhodl navázat a zamyslel se, jak by se rozšířená realita dala využít v běžné školní výuce. Výsledkem jsou interaktivní učebnice Vividbooks. Používá je už přibližně šedesátka českých škol i dvacet zahraničních a další rychle přibývají. Za svůj nápad získal Vítek řadu významných ocenění, mimo jiné cenu pro Objev roku 2019 od poroty soutěže Czech Grand Design.

Virtuální realita ve vaší škole: Připrav se, studente, začínáme!

Virtuální realita ve vaší škole: Připrav se, studente, začínáme!

Vividbooks: Věda pro každého

Slovo vivid pochází z latiny a znamená „živý“, ale také „barvitý“ – a přesně takové Vividbooks jsou. Zatímco tradiční učebnice jsou často plné nesrozumitelných pouček, vzorečků a vysvětlivek, Vividbooks zpracovávají každé téma s pomocí nákresů. Ty ožívají buď s pomocí rozšířené reality na telefonech a tabletech, nebo díky interaktivní tabuli či prohlížeči běžného počítače.

Černobílé kresby se zkrátka s pomocí moderních technologií najednou změní v poutavé animace. Tým Vividbooks, který už čítá více než desítku lidí, zatím zvládl připravit interaktivní učebnice fyziky pro druhý stupeň základních škol. Do konce roku svoje síly napne směrem ke zpracování chemie i přípravě zábavné knihy o vědě pro celou rodinu.

Učebnice Vividbooks mimo jiné podněcuje týmovou práci a diskuzi •  Vividbooks

Některé z jejích kapitol zpracovali talentovaní tvůrci Vividbooks speciálně pro ábíčko a můžete si je vyzkoušet sami na plakátu v ABC číslo 11/2021.

Opravdové porozumění

Sešli jsme se s tvůrci, designérem Vítkem Škopem a pedagogem Františkem Cábem, abychom se dozvěděli více o tom, jak celý projekt vznikl. „Když jsme se s Františkem viděli úplně poprvé, měl jsem připravené náčrtky Newtonových pohybových zákonů, které jsem mu ukázal. Ale ukázalo se, že ty jevy nefungují úplně tak, jak jsem si myslel. Když jsem odcházel, všechny svoje kresby jsem měl přeškrtané a zjistil jsem, že můžu se svými znalostmi fyziky docela dobře napodobovat studenta druhého stupně základní školy,“ směje se Vítek.

Nejlepší Aplikace: Fyzika zábavně a chytře

Nejlepší Aplikace: Fyzika zábavně a chytře

Vzoreček až na konec

Právě snaha vysvětlit srozumitelně a pochopitelně jednotlivé fyzikální jevy je to, co je učebnicím Vividbooks vlastní. „Nesnažili jsme se vytvořit náhradu papírové učebnice jako spíše úplně nové médium, které bude přinášet interaktivitu. Takže zatímco běžná hodina fyziky začíná tím, že si studenti opíšou ‚vzoreček‘ z učebnice a následuje výklad učitele, hodina fyziky s Vividbooks funguje přesně opačně."

„Studenti si nejprve prohlédnou animaci, pak o ní diskutují, společně se zamýšlí a až úplně na konci si odvodí daný fyzikální vztah, kterému doopravdy rozumí. Z hodiny tak mají studenti v sešitu normální zápis, ale chápou ho,“ vysvětluje nadšený učitel fyziky František Cáb, který stojí za obsahem aktuálně hotových dílů Vividbooks.

Interaktivní učebnice Vividbooks •  Vividbooks

Interaktivní učebnice na horské dráze

Interaktivní učebnice Vividbooks sice nenahrazuje klasické experimenty či práci ve fyzikální laboratoři, daří se jí ale demonstrovat složité fyzikální zákonitosti na situacích z každodenního života. Hydrostatickou vztlakovou sílu tak vysvětlí na potápěči, pohybovou energii ukazují vozíčky rozjeté horské dráhy a parní stroj zastupuje samozřejmě pořádná plně funkční lokomotiva.

Nejukrutnější horské dráhy světa

Nejukrutnější horské dráhy světa

Studenti díky tomu získají možnost pochopit jednotlivé jevy daleko lépe, než když si jen opisují poučky. „Vividbooks nejsou sborník informací, ale nástroj, jak nastartovat přemýšlení a zájem studentů. A o to nám jde především. Snažíme se předat to, že věda je zajímavá a může bavit v podstatě úplně kohokoliv,“ doplňuje Vítek a z jeho výrazu i slov je zjevné, že si opravdu přeje, aby se školní výuka posunula směrem k modernějším a zajímavějším metodám, které děti zaujmou.

Povídání o fyzice

Důležité je také to, že otázky, které tvůrci připravili ke každé z několika desítek kapitol, nemají jen jednu zaručeně správnou odpověď a za špatnou interpretaci obrázku ve Vividbooks neexistuje žádný trest. Naopak, učebnice podněcuje rozmanitost nápadů a výkladů jednotlivých jevů.

Reakce studentů a učitelů, kteří již Vividbooks používají, jsou prý velmi pozitivní a zdá se, že hodiny s využitím interaktivní učebnice skutečně studenty skvěle rozmluví. Napomáhat tomu může i práce v týmu, když si třeba různorodé nákresy na jednom tabletu promítají skupinky utvořené z více studentů.

Cílem učebnic Vividbooks je mimo jiné zvýšit zájem dětí o vědu a učit je zábavnou formou •  Vividbooks

Vzhůru za poznáním

Jednotlivé kapitoly učebnice fyziky na sebe přirozeně navazují a často se odkazují na animace, jevy a znalosti, které studenti probírali v nedávných hodinách. Díky tomu se v hlavě vše příjemně propojí a je šance, že to v ní také déle zůstane. František přirovnává svůj přístup k tvorbě učebnic fyziky třeba k matematickým operacím.

„Zlomky, desetinná čísla a procenta by se neměla ve školách probírat odděleně, protože jde stále o tu stejnou věc, jen jinak zapsanou. S naší fyzikou se to má podobně, zajímají nás návaznosti, s informacemi se pracuje úplně jiným způsobem, učebnice ukazuje cestu a startuje přemýšlení dětí,“ dodává společně s přikyvujícím Vítkem. Tak na co čekáte? Vezměte do ruky chytrý telefon a tablet a vyrazte živé knížky Vividbooks vyzkoušet!

Každý černobílý nákres ožije na obrazovce tabletu či telefonu •  Vividbooks

Fyzika + chemie + biologie = věda

V České republice jsou přírodní vědy tradičně rozdělené do několika školních předmětů. V řadě cizích zemí, zejména těch anglicky mluvících, to však mají úplně jinak. Fyziku, chemii a biologii se tam děti učí v jediném předmětu, který se jmenuje souhrnně „věda“. Učitelé tak přírodní jevy – třeba výbuch sopky – popisují z pohledu všech našich předmětů najednou.

Rozeberou přidružené fyzikální jevy, chemické reakce odehrávající se při erupci i dopad na okolní přírodu z hlediska živočichů, rostlin či hornin. Učebnice Vividbooks by v budoucnu měly být připraveny jak na český, tak zahraniční přístup k výuce přírodních věd.

Prkna do škol: Severské země učí ve školách skateboarding

Prkna do škol: Severské země učí ve školách skateboarding

Virtuální realita v chemii, fyzice nebo biologii? Nové cesty za poznáním ve školách

Virtuální realita v chemii, fyzice nebo biologii? Nové cesty za poznáním ve školách

5 nej vesmírných aplikací: Výlet po hvězdné obloze a do vesmíru

5 nej vesmírných aplikací: Výlet po hvězdné obloze a do vesmíru

 

Články odjinud