V kůži vikingů: Unikátní muzeum lodí

V kůži vikingů: Unikátní muzeum lodí
Sdílej
 
V 11. století ohrožovaly obyvatele dánského Roskilde nájezdy vikingů z Norska. Vymysleli proto obranu, která se o 1000 let později stala součástí unikátního muzea lodí.

Před tisíci lety bylo Roskilde největší město na území dnešního Dánska. Mezi 11. stoletím a rokem 1443 se stalo dokonce hlavním městem celé země. Bylo sídlem královské i církevní moci a obchodu, s katedrálou, která shlížela na přístav. Tak významné město se muselo připravit na možné útoky z moře, protože představovalo pro vikingské nájezdníky lákavý cíl. 

Jak se bránit? Zahraďte fjord

Roskilde leží na konci dlouhého fjordu. V 11. století král Svend Estrindsen nechal postavit ve fjordu překážky proti nájezdům cizích lodí. Plavební cesty se tak na několika místech zablokovaly palisádami z kůlů zatlučených do dna fjordu. Hlubší splavná místa byla zahrazena lodí, která se v případě nájezdu přesouvala do mezery v palisádě. 

Lodě jako překážky

Dvacet kilometrů severně od Roskilde u osady Skuldelev bylo jedno takové hlubší místo zataraseno třemi starými loděmi zatíženými kameny a později byly k této překážce přidány další dvě lodě, taktéž zatížené kamením. Celkem tam bylo umístěno pět lodí. V případě nájezdu, kdy se vikingské lodě útočníků dostaly do ústí fjordu, hlídky zapálily signální ohně a varovaly obyvatele v Roskilde. Volné průjezdy ve fjordu byly zataraseny loděmi a k bariérám se po vodě dopravili obránci.

Utajené 900 let 

Překážku ve fjordu znali místní rybáři jako kamennou vyvýšeninu. Teprve v letech 1957 a 1959 provedlo Dánské národní muzeum průzkum, který zjistil, že se jedná o pozůstatky vikingských lodí. V roce 1962 byla okolo naleziště postavena 2 metry hluboká jímka ze štětových stěn, ze které výzkumníci vyčerpali vodu a pozůstatky lodí vyzdvihli. Při odhalení lodí museli nejdříve potápěči odstranit těžké kameny a nánosy sedimentů. Pozůstatky dřevěných lodí se pak musely kropit vodou, aby se nevysušily. Vykopávky trvaly tři roky.

Kromě lodí byly z mořského dna vyzdviženy drobnější dobové předměty •  Werner Karrasch/Viking Ship Museum In Roskilde

Pětice vikingských vraků 

Velmi pravděpodobně byly na místě potopeny staré lodě na konci své životnosti. Po jejich vyzdvižení archeologové jednotlivé části pečlivě zrestaurovali a sestavili. Pojmenovali je podle místa nalezení Skuldelev 1–5. V roce 1969 bylo pro těchto pět lodí postaveno muzeum. Lodě představují jedinečnou kolekci vikinských plavidel různé konstrukce i účelu, všechny však byly spuštěny na vodu v první polovině 11. století. Na vlastní oči se tak můžeme přesvědčit, jak různorodá plavidla se v té době používala.

Mořský obchodník

Skuldelev 1 měří na délku 16 metrů a sloužila jako obchodní loď. Vyplula kolem roku 1030 z norského Sognefjordu, ale vzhledem ke své bytelnosti byla schopna cestovat po celém Baltském moři, Severním moři a části Atlantiku. Celková plocha plachtoví byla kolem 90 m2 a loď zvládlo obsluhovat 6–8 lidí. Při současné rekonstrukci zjistili tesaři, že vikingové používali speciální techniku – pod tupým úhlem zasekli sekyru do borovicévého dřeva a nechali ji odpružením vrátit zpátky.

Rekonstrukce lodi Skuldelev 2 se plaví po moři pod názvem Sea Stallion (Mořský hřebec) •  Werner Karrasch/Viking Ship Museum In Roskilde

Válečná dlouhá loď

Druhou vyzdviženou lodí je 30 metrů dlouhá dubová Skuldelev 2. Postavena byla kolem roku 1042 poblíž Dublinu v Irsku a unesla 70 válečníků s 60 vesly. Po moři mohla plout rychlostí až 17 uzlů (tedy kolem 31 km/h) a vzdálenost z Dánska do Anglie tak dokázala překonat za 3 dny. Během rekonstrukce použili loďaři 2 kilometry lanoví. Část nálezu byla mylně označena jako Skuldelev 4.

Každá jiná

Do 14 metrů dlouhé Skuldelev 3 se vešlo až 8 mužů a pojala kolem 4 tun nákladu. Z této lodi byla nalezena další část, která byla původně považována za samostatné plavidlo. Vrak na dně fjordu byl zachován ze 75 procent. Archeologové odhadují, že šlo o obchodní loď pro dopravu zboží v příbřežních oblastech, anebo o plavidlo, které dopravovalo důležité lidi na trh či politická jednání.

Tisíc let zachované detaily spojení dřevěných prvků •  Profimedia.cz

Pětka a šestka

Skuldelev 5 je podobně jako číslo 2 lodí válečnou, ale kratší – pouhých 17 metrů a s kapacitou 30 válečníků. Určena byla pro plavbu v Baltském moři. Poslední Skuldelev 6 je opět v Sognedjordu postavená jedenáct metrů dlouhá loď, pravděpodobně pro lov velryb a tuleňů. Vešlo se do ní až 15 mužů, později byla přestavěna na transportní loď.

Stavby replik:

Vedle vystavených lodí se muzeum věnuje experimentální archeologii. V muzejní loděnici archeologové staví repliky dochovaných lodí včetně těch vystavených. Vše dělají tradičními způsoby – sekerami, palicemi, klíny a ručními nebozezy. Od dělení kmenů přes jejich opracování pro jednotlivé části konstrukce až a sestavení lodi. Po spuštění na vodu kotví tyto repliky v muzejním přístavu. Od května do září se mohou návštěvníci připojit k posádce a plout po fjordu na některé z replik lodí. Více se dozvíte na adrese www.vikingeskibsmuseet.dk.

Netušená role Vikingů: Obávaní nájezdníci přenášeli nebezpečnou nemoc

Netušená role Vikingů: Obávaní nájezdníci přenášeli nebezpečnou nemoc

Mňoukající nájezdníci: Kočky na vikinských lodích

Mňoukající nájezdníci: Kočky na vikinských lodích

Sluneční kámen: Tajemství vikinských mořeplavců

Sluneční kámen: Tajemství vikinských mořeplavců

 

 

Články odjinud