Seriál elektro 4: Poloautomat pro nácvik Morseovy abecedy

Seriál elektro 4: Poloautomat pro nácvik Morseovy abecedy
Sdílej
 
Morseovu abecedu asi znáte. Jen pro připomenutí: V roce 1838 ji zavedl americký průkopník telegrafu pan Samuel Morse. Je složená z teček a čárek a slouží ke sdělování zpráv na velké vzdálenosti a ve ztížených podmínkách. Dnes si postavíme poloautomat pro její nácvik.

 

Běžně se vysílají telegrafní značky klíčem (obr.1), který pracuje jako spínač. Ostatní zajišťuje připojená elektronika. Poloautomatický klíč (obr.2) má však spínače dva. Generuje tečky nebo čárky podle toho, který z jeho  dvou spínačů telegrafista sepne.

Spínače jsou namontované těsně proti sobě a mezi nimi je raménko, na jednom konci pružně upevněné. Telegrafista vychyluje volný konec raménka ve směru jednoho nebo druhého spínače. Radioamatéři tento speciální telegrafní klíč nazývají "pádélko".

Obr. 1 – Tradiční telegrafní klíč J38 •  Vlastimil Píč, Wikipedia

Obr. 2 – Poloautomatický telegrafní klíč Vibroplex. Při vychýlením páčky vpravo elektronika generuje sérii teček, při vychýlení páčky vlevo sérii čárek. •  Vlastimil Píč, Wikipedia

Na obr. 3 najdeš schema zapojení jednoduché elektroniky pro poloautomatický telegrafní klíč. Elektronika se řídí přivedením kladného pólu baterie na kontakt „čárky“ nebo na kontakt „tečky“.

Obr. 3 – Schema poloautomatického klíče pro nácvik Morseovy abecedy •  Vlastimil Píč, Wikipedia

Základem zapojení je astabilní klopný obvod tvořený tranzistory Q2, Q3, které se střídavě spínají. Tranzistor Q3 ovládá výkonnější tranzistor Q1 opačné polarity. K jeho kolektoru je připojena LED a případně piezosirénka nebo další zařízení. Jejich celkový odběr nesmí překročit proud 0,5 A.

Při stavbě začni tranzistorem Q1, LED, R5, R12, Q3. Připoj dočasně kladný pól baterie na emitor Q1. Propojíš-li kolektor a emitor Q3 a LED se rozsvítila, je vše vpořádku a můžeš pokračovat ve stavbě. Osaď R2 a R1. Po připojení baterie se LED opět rozsvítí. Osaď zbytek a připoj záporný pól baterie, kladný na diodu D3 – vstup tečky. Začne blikat. Přepoj na diodu D2 – vstup čárky. Musí blikat.

Nastavení délky značek

Délka generovaných mezer je určena rezistorem R1, délka teček rezistorem R10, délka čárek rezistorem R6. Tečky mají být stejně dlouhé jako mezery mezi nimi, R1 a R10 musí být stejné. Čárka trvá jako tři tečky, proto R6 má být trojnásobek R1.

Je-li třeba nižší rychlost, nahraď kondenzátory C1, C2 za jiné s větší hodnotou např. 22 µF na napětí alespoň 16 V. S kondenzátory 10 µF je délka tečky 0,2 sekundy což dovoluje odeslat až 6 slov za minutu (wiki). Chceš-li vysílat rychleji (12 slov za minutu), vyměň kondenzátory za 4,7 µF.

Obr. 4 - Sestavený obvod (připojen pouze vodič „tečky“) •  Vlastimil Píč, Wikipedia

Telegrafní klíč

Obvod v klidu neodebírá proud ze zdroje, při svitu LED asi 7 mA. Elektroniku lze napájet napětím 4,5 V až 12 V.

Telegrafní klíč (pádélko) sestavíš například ze dvou mikrospínačů s plechovým raménkem, které přiložíš raménky k sobě a přilepíš tavným lepidlem na podložku nebo krabičku (obr.5).

Obr. 5 – Klíč ze dvou mikrospínačů •  Vlastimil Píč, Wikipedia

Obr. 5 – Klíč ze dvou mikrospínačů •  Vlastimil Píč, Wikipedia

Obr. 6 – Sestavený celek poloautomatu •  Vlastimil Píč, Wikipedia

Pár zajímavostí pro zvídavé:

- základem je délka tečky

- čárka má stejnou dobu trvání jako tři tečky

- zvuková pauza uvnitř značky má stejnou dobu trvání jako jedna tečka

- zvuková pauza mezi značkami má stejnou dobu trvání jako jedna čárka

- zvuková pauza mezi slovy má stejnou dobu trvání jako sedm teček

Poslouchat morseovku se rychle naučíš díky aplikaci pro Android Morse Mania.

Zapojení můžeš použít nejen k nácviku vysílání Morseovy abecedy. Připojíš-li dva samostatné spínače, můžeš podle odlišné rychlosti blikání rozeznat, který ze spínačů je právě sepnutý a indikovat například otevření jedněch nebo druhých dveří. 

Co budeš potřebovat?

Většinu potřebných součástek najdete na www.tipa.eu.

Q1 - tranzistor PNP BC327

Q2, Q3 – tranzistor NPN BC547B

D1 - LED 5mm bílá vysocesvítivá 2,6V, 
např. typ 504WC2E-W2-1PC

D2,D3 – dioda 1N4148 nebo 1N4007

R1,R10 - rezistor 33k, typ 0207

R2,R3,R4,R12 - rezistor 1k5, typ 0207

R5 – rezistor 220k, typ 0207

R6 – rezistor 91k, typ 0207

C1,C2 - kondenzátor elektrolitický 10 uF/16V

Nepájivé kontaktní pole 170 pinů (45x35 mm)

PS1 – piezosirénka s vnitřním generátorem KPL21N30W

Seriál elektro 1: Automatické osvětlení schodiště

Seriál elektro 1: Automatické osvětlení schodiště

Seriál elektro 2: Vyrobíme si výstražné zařízení

Seriál elektro 2: Vyrobíme si výstražné zařízení

Seriál elektro 3: Signalizace naplnění nádrže

Seriál elektro 3: Signalizace naplnění nádrže

 

Články odjinud