Když sýčkové pláčou: Zachráníme malou sovičku?

Když sýčkové pláčou: Zachráníme malou sovičku?
Sdílej
 
Ornitologové sledují sýčky již mnoho let. Pečlivý dozor si zaslouží, jde totiž o naši nejohroženější sovu a jednoho z nejohroženějších tuzemských ptáků vůbec. Podle posledního sčítání na území České republiky žije už jen asi sto hnízdních párů této malé sovičky.

Kdysi byli sýčkové naší nejhojnější sovou. Jejich přirozeným prostředím je otevřená krajina v okolí zemědělských usedlostí, kterou původně tvořila mozaika drobných políček, luk, pastvin, mezí a záhumenků. Nacházeli tu dostatek potravy v podobě myší, hrabošů, většího hmyzu i oblíbených žížal. Ale ve druhé polovině minulého století se pozemky začaly scelovat a měnit v monokulturní velkoplošné lány, často chemicky ošetřované. V takových podmínkách se drobným živočichům nedaří, takže sýčkové přišli o potravu a začali ubývat.

Jaké sovy u nás žijí? Největší a nejobávanější tajuplní noční ptáci

Jaké sovy u nás žijí? Největší a nejobávanější tajuplní noční ptáci

Jak se sýčkové nastěhovali k lidem

V krajině zmizela i spousta stromů, v jejichž dutinách sýčkové hnízdili. Hnízdní možnosti proto začali hledat v těsné blízkosti lidí. Většina sýčků dnes hnízdí ve starých zemědělských budovách, sýpkách a stodolách, oblíbili si i speciální budky – sýčkovníky, které jim na vhodných místech vyvěšují ornitologové. Také potravy nacházejí v blízkém okolí farem a zemědělských usedlostí víc než na nedozírných lánech mimo obce.

Nadbytek hrabošů umožnil sýčkům úspěšně odchovat sedm mláďat •  Martin Šálek

Přemnožení hraboši

Dostupnost potravy je přitom hlavní podmínkou úspěšného hnízdění. Jak moc, to ukázalo srovnání loňského a letošního roku. V loňském roce (r. 2020) se na polích masivně přemnožili hraboši, kteří tvoří významnou část kořisti sýčků. A zatímco zemědělci proti nim bojovali všemi prostředky, pro sýčky to byla výhra: Měli dostatek potravy pro svá mláďata a odchovali jich mnohem víc než je obvyklé. V některých budkách jich ornitologové napočítali až sedm, v průměru každý pár odchoval pět mláďat. Celkem za loňský rok přibylo 95 mladých sýčků!

Rozšíření sýčka obecného:

Rozšíření sýčka obecného v letech 1973–77, kdy proběhlo jeho první mapování – počet hnízdních párů: 1000–2100 •  ČSO

Poslední mapování výskytu sýčka v letech 2014–17 (odpovídá jeho současnému výskytu) – počet hnízdních párů: 100 •  ČSO

Kolaps hrabošů

Letos ovšem byla situace opačná. Jak už to tak v přírodě chodí, po populačním vrcholu přichází propad. Po loňském přemnožení hrabošů jich byl letos naprostý nedostatek. Sýčkové tak v letošním roce odchovali pouhých 48 mláďat, v průměru připadla na jeden hnízdní pár dvě odchovaná mláďata. Dospělosti se přitom obvykle dožívá sotva polovina z nich, ornitologové se proto obávají, že tento propad silně poznamená celou populaci – odchovaná mláďata nenahradí přirozený úbytek dospělých jedinců.

Sameček sýčka obecného (Athene noctua) je velký asi jako kos, větší samička je jako hrdlička •  Jiří Hornek

Záchranný program

Vloni byl schválen oficiální záchranný program pro sýčky. Hlavním cílem je zastavit jejich úbytek a ve spolupráci s farmáři a zemědělskými podniky pro ně zabezpečit vhodné životní podmínky. Právě u nich to začíná změnou způsobu hospodaření, která zajistí střídání nízkých sečených porostů, v nichž sýčkové kořist dobře vidí, s vysokým nesečeným porostem, kde naopak nachází podmínky k životu jejich kořist. Dalším důležitým bodem pak je zvýšení počtu bezpečných hnízdišť, zabezpečení těch stávajících a odstranění všech nástrah v okolí hnízdišť (různé trubky, sudy s vodou apod.) ve kterých sýčkové hynou.

Ptáci přepsali mapu Evropy: Co se změnilo za 30 let

Ptáci přepsali mapu Evropy: Co se změnilo za 30 let

Sovy: Tvorové tmy nejsou strašidla

Sovy: Tvorové tmy nejsou strašidla

Nebezpečný hluk: Hluchá sova nic neuloví

Nebezpečný hluk: Hluchá sova nic neuloví

 

Články odjinud