Vynálezy Leonarda da Vinci: Hamr

Vynálezy Leonarda da Vinci: Hamr
Sdílej
 
Hamr je jedním z nejjednodušších strojů navržených Leonardem da Vinci za účelem zvýšení lidského výkonu.

Hamr se stal středověkým předchůdcem bucharu •  ABC 14

Předchůdce bucharu

Páka připojená ke kladivu se pohybuje pomocí excentrické vačky. Při každém otočení rukojeti udeří kladivo na kovadlinu. Později se vynález ujal zejména jako vodou poháněný buchar. Kování na hamru bylo dříve jediný možný způsob, jak získat kujnou ocel z houbovitého polotovaru vznikajícího v dýmačce, jednoduché redukční peci používané před vynálezem vysoké pece. Produktem hamrů byly především polotovary, tzv. svářková ocel, která sloužila jako materiál pro další zpracování.

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou zakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou zakresleny rovněž plnou čarou, ale s bílou šipkou. Výřezy ploch jsou zakresleny červenou čárou se symbolem nůžek.

2. Jednotlivé díly se k sobě lepí pomocí chlopní se zobrazením čísel dílu, kam má být díl přilepen.

 

kresba •  ABC 14


NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Začněte podstavcem 1. Na něj umístěte dva svislé trámky 2, do kterých nezapomeňte vytvořit otvory na vyznačených místech, kterými později provléknete špejle. Svislé trámky podepřete dvěma podpěrnými trámky 3 a 4.

2. Vystřihněte levý a pravý bok vačky – díly 5 a 6. Vytvořte do nich špejlí otvory a připojte k obvodovému dílu 7. Hotovou vačku navlékněte na špejli 8, provlékněte otvory ve svislých trámcích a zevnitř i zvenčí zajistěte čtyřmi díly 9. Osa se musí ve svislých trámcích volně otáčet. Vačku umístěte na střed špejle a kapičkou lepidla zafixujte. Z dílu 10 a špejle 11 vytvořte kliku, kterou připevněte k delšímu konci osy 8.

3. Z dílu 12 a 13 vytvořte kladivo, které zatížíte rybářským olůvkem. Do topora kladiva nezapomeňte vytvořit špejlí dva otvory. Do otvoru na konci topora vlepte špejli 14. Druhou dírou v toporu provlékněte špejli 15. Celek provlékněte otvory ve svislých trámcích a zvenčí zajistěte dvěma díly 16. Osa se musí ve svislých trámcích volně otáčet. Toporo kladiva umístěte na střed špejle a přilepte.

4. Z dílu 17 připravte podstavec pro kovadlinu, kterou složíte z dílů 18 a 19. Celek s kovadlinou umístěte na podstavec 1. Pokud jste správně pracovali, mělo by kladivo při otáčení klikou narážet do kovadliny.

 

 

Vynálezy Leonarda Da Vinci: Cryptex

Vynálezy Leonarda Da Vinci: Cryptex

Vynálezy Leonarda da Vinci: Vrtulník

Vynálezy Leonarda da Vinci: Vrtulník

Vynálezy Leonarda Da Vinci: Kulomet

Vynálezy Leonarda Da Vinci: Kulomet