Vývoj hradu 15: Tajemství hradních zřícenin

Vývoj hradu 15: Tajemství hradních zřícenin
Sdílej
 
"Poražení svědkové dávných časů."

MINULE: Návrat hradů

Nejvíce českých hradů bylo postaveno ve 14. a 15. století. Většina z nich ale zažila jen několik desetiletí rozkvětu, než opět zanikla ve válce nebo byla prostě opuštěna. Dodnes se v ČR dochovalo víc než 1200 kamenných tvrzí, hradů nebo jejich zřícenin. Z těch posledně jmenovaných většinou nezbylo více, než mohutná věž a hluboký okružní příkop. Tajemstvím těchto zapomenutých míst obvykle není ukrytý poklad, ale důvod zvláštní podoby nebo nezvyklého umístění zříceniny.

Mohutná obytná věž (donjon) hrádku Vítkův kámen je se svými rozměry 14 × 17,5 m jednou z největších v Čechách •  Profimedia.cz

Nehostinná místa

Zatímco menší tvrze nižší šlechty vznikaly vždy v blízkosti vesnic, středověké hrady byly budovány i na odlehlých a často nehostinných místech. Důvodem jejich zvláštního umístění mohla být obrana hranic panství, strážení obchodní stezky nebo nutnost snížit náklady na jejich stavbu. Původně rožmberský pohraniční hrad Vítkův kámen se proto nachází na Šumavě ve výšce 1035 m n. m., ještě o něco výš než například známá rozhledna na Ještědu.

Skalní hrad Sloup v severních Čechách obsahuje i celý kostel vysekaný do skály •  Profimedia.cz

Skalní hrady

Stavba kamenného hradu, byť malého, byla často nad síly méně majetných šlechticů. Tam, kde to tvrdost horniny dovolila, byla proto velká část hradu vytesána přímo do skály, na které stál. Zbytek stavby byl pouze sroubený ze dřeva. Takto vznikl zvláštní typ zříceniny skalního hradu. Jeho nedobytnost byla vykoupena stísněnými obytnými prostorami a často nemožností vykopat studnu. Pitná voda se proto musela donášet nebo zachycovat v dešťových nádržích vysekaných přímo na temeni skály.

Hrad Valečov v Českém ráji je nejlépe dochovaný skalní hrad. Celé spodní patro paláce je umístěno přímo ve skále. Na obrázcích jej vidíte v minulém a současném stavu •  ABC

Jeskynní zřícenina

Naprosto ojedinělé zbytky zvláštního hradu se ukrývají v Moravském krasu před vstupem do Rytířské jeskyně. Stavitelé zde jednoduše přehradili ústí jeskyně dvěma pásy vysoké čelní hradby a obytné budovy postavili i přímo v podzemí. Nevýhodou tohoto jeskynního hradu byla jeho značná nepřístupnost – obyvatelé se k němu nedostali jinak než po strmém skalnatém svahu.

Zřícenina hradu Choustník je příkladem dvojhradí (ganerbenburg), které obývaly dvě šlechtické rodiny •  Profimedia.cz

Dvojitý hrad

Zajímavým typem zříceniny je i spojení více hradů dohromady. Málo obvyklý jev, kdy hrad obsahoval více paláců s vlastní útočištní věží, měl obvykle důvod v nutnosti rozdělení hradního majetku mezi několik dědiců. Každá šlechtická rodina potom bydlela ve svém opevněném paláci. Brány a vnější opevnění bylo ovšem společné a hrad se tak proti případnému útoku bránil společně.


Vystřihovánka k seriálu

V ABC č. 1/2019 naleznete další díl vystřihovánky vývoje hradu. Bastionová pevnost Vysoký Brod zcela změnila podobu původního renesančního zámku Hohenburg. Na konci 18. století byly z cihel a množství hlíny vystavěny mohutné zemní bastiony. Původně gotický kostel sv. Jiří, uvnitř pevnosti vedle kasáren, si ponechal svoji renesanční hodinovou věž a získal zcela nový barokní vzhled.

PŘÍŠTĚ Střípky z minulosti I.


11 tipů na nejkrásnější rozhledny v Česku!

Císař budovatel: Hrady Karla IV.

Císař budovatel: Hrady Karla IV.

Thanos vymazal polovinu Googlu: Vyzkoušej vyhledávání

Thanos vymazal polovinu Googlu: Vyzkoušej vyhledávání

Kočičí plemena: Munchkin - kočka nebo jezevčík?

Kočičí plemena: Munchkin - kočka nebo jezevčík?

 

 

Články odjinud