Vývoj hradu 17: Střípky z minulosti II.

Vývoj hradu 17: Střípky z minulosti II.
Sdílej
 
"Odkrývání příběhů ukrytých pod povrchem země."

MINULE Střípky minulosti I

Celý seriál o vývoji hradu dnes zakončíme pohledem pod zem. Zatímco minulý díl byl věnován památkovému průzkumu v hradních zdech, nyní přichází na řadu archeologie. Tam, kde se stavebně historický průzkum zabývá dosud stojící architekturou, se totiž terénní archeologie vydává prozkoumat stopy minulosti zasypané pod zemí.

Archeologie získává informace detailním popisem artefaktů. Ze stavu, v jakém se dochovaly, lze mnohdy určit jejich původní podobu, funkci i způsob zániku. Na obrázku je hliněná dlaždice středověké hradní podlahy •  výzkum Rokštejn

Věda odpadků

Při výzkumu například středověkého hradu se archeologové dělí na ty, co na ně venku prší, a ty, kteří sice pracují uvnitř pod střechou, ale zase často stojí na žebříku a pálí na ně halogenová lampa. Základem archeologického výzkumu jsou totiž sondy, které se vykopávají jak venku, tak uvnitř. Tyto hluboké šachty prochází od současné úrovně terénu skrze vrstvy materiálu třeba až na rostlou skálu. Původní nádvoří nebo podlahy mohou být pohřbené i pod několika metry suti a středověkých odpadků. Podle toho jak vrstvy leží nad sebou lze zjistit, co se kdy na hradě stalo. Pro datování vrstev je důležitá keramika a další artefakty, které lidé ve středověku prostě vyhodili nebo ztratili.

Moravský hrad Rokštejn v 15. století, dnes jej zkoum m brněnské archeologie •  archiv NPÚ, ÚAM Brno, Martin Košťál

Zpět do středověku

Archeologické poznání se doplňuje s historickými záznamy a nachází odpovědi tam, kde nám psané zprávy chybí. Tenká popelovitá vrstva s uhlíky odkazuje na požár hradu. Skladba zvířecích kostí ukáže, co obyvatelé jedli a jaká domácí zvířata chovali. Železné hroty šípů v hradním kopci vyměřují, kudy byl veden útok. Železná struska identifikuje místo bývalé hradní kovárny a kovaná podkova velikost jezdeckého koně.

Pokud by si archeolog nevedl pečlivé záznamy v jaké vrstvě, které nálezy našel, nedokázal by určit jejich vzájemné stáří ani rekonstruovat příběh hradu. Nálezy jsou o to vzácnější, čím více souvislostí k nim známe. Mince byť ze stříbra tak může zcela ztratit svoji hodnotu, pokud nebude odborně popsána a přesně zaměřena její poloha a hloubka.

Ztracený kus výzdoby relikviáře sv. Maura objevený během sondáže v bečovské kapli •  archiv NPÚ, ÚAM Brno, Martin Košťál

Strážci času

Na závěr našeho hradního putování si můžeme říci, že hrady skutečně skrývají velké množství pokladů. Pod omítkami se mohou ukrývat dosud neznámé malby a v hlíně pod povrchem být zapomenuté celé hradní paláce. Při výzkumu můžeme být první, kteří je po mnoha staletích znovu uvidí. Největším pokladem českých a moravských hradů je prostě naše vlastní historie. Kamenní strážci ji pro nás střeží stovky let a my zase chráníme tyto památky.


Vystřihovánka k seriálu

Poslední fáze zobrazuje podobu původního hradního návrší nad řekou v současnosti. Zbytky hradu nejdříve pohltil zámek a posléze novověká pevnost. Nyní se do historické zástavby pustili památkáři opravující kostel sv. Jiří a archeologové, kteří pod současným náměstím a přilehlými domy objevili pozůstatky gotických domů a nejstarších slovanských zemnic původní pohanské svatyně z 8. století.

PŘÍŠTĚ Od hradiska k hradu


Archeologové cestují do minulosti na počítači

Archeologové cestují do minulosti na počítači

Pohled do světa: Zbytečná Pevnost Boyard

Pohled do světa: Zbytečná Pevnost Boyard

Robin Hood: Středověký superhrdina

Robin Hood: Středověký superhrdina

 

 

 

Články odjinud